Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

717'

Primær drift

315'

Årets resultat

229'

Aktiver

1.111'

Kortfristede aktiver

1.000'

Egenkapital

452'

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

152 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
09.07.2021
2019
03.07.2020
2018
29.05.2019
2017
05.06.2018
2016
06.05.2017
2015
29.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat716.995497.274617.49000000
Resultat af primær drift314.721118.72997.048-6.350177.350445.184-37.354-122.394
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger000-12.472-9.727-16.971-9.068-15.266
Andre finansielle omkostninger-15.263-10.243-14.34400000
Resultat før skat299.458108.48682.704-18.822167.623428.213-46.422-137.660
Resultat229.31382.19961.701-15.541130.466331.692-44.467-111.664
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
09.07.2021
2019
03.07.2020
2018
29.05.2019
2017
05.06.2018
2016
06.05.2017
2015
29.05.2016
Kortfristede varebeholdninger810.700554.500785.500447.500524.500456.000320.150297.100
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.6941.9185.65619.81613.12827.661135.104178.319
Likvider184.531162.776129.25090.501128.50790.38392.28183.788
Kortfristede aktiver999.925719.194920.406557.817666.135574.044547.535559.207
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver110.872107.974105.786101.57997.53493.64489.90489.904
Materielle aktiver0006.34210.65123.12423.07734.796
Langfristede aktiver110.872107.974105.786107.921108.185116.768112.981124.700
Aktiver1.110.797827.1681.026.192665.738774.320690.812660.516683.907
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
09.07.2021
2019
03.07.2020
2018
29.05.2019
2017
05.06.2018
2016
06.05.2017
2015
29.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital452.088222.775140.57678.87594.415-36.051-367.742-323.275
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser366.362370.736386.713339.113378.438402.920359.966411.154
Kortfristede forpligtelser658.709604.393885.616586.863679.905726.863628.258607.182
Gældsforpligtelser658.709604.393885.616586.863679.905726.8631.028.2581.007.182
Forpligtelser658.709604.393885.616586.863679.905726.8631.028.2581.007.182
Passiver1.110.797827.1681.026.192665.738774.320690.812660.516683.907
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
09.07.2021
2019
03.07.2020
2018
29.05.2019
2017
05.06.2018
2016
06.05.2017
2015
29.05.2016
Afkastningsgrad 28,3 %14,4 %9,5 %-1,0 %22,9 %64,4 %-5,7 %-17,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 50,7 %36,9 %43,9 %-19,7 %138,2 %-920,1 %12,1 %34,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.-50,9 %1.823,3 %2.623,2 %-411,9 %-801,7 %
Soliditestgrad 40,7 %26,9 %13,7 %11,8 %12,2 %-5,2 %-55,7 %-47,3 %
Likviditetsgrad 151,8 %119,0 %103,9 %95,1 %98,0 %79,0 %87,2 %92,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for AUTO SERVICE KØGE ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for AUTO SERVICE KØGE ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktivitetSalg og service af automobiler samt øvrige beslægtede aktiviteter. Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af salg og service af automobiler samt øvrige beslægtede aktiviteter.