Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.844

Primær drift
Na.
Årets resultat

-36.392

Aktiver

184'

Kortfristede aktiver

41.346

Egenkapital

-1.132

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-1 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
02.07.2021
2019
31.05.2020
2018
23.04.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
2015
03.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.844-6.501-12.344-1.256398.024654.302688.066693.710
Resultat af primær drift0000166.10831.82137.97423.684
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter2.5805.1267.5239.7827.618000
Finansieringsomkostninger-9.879-9.247-10.812-12.3180000
Andre finansielle omkostninger0000-3.473-6.133-5.313-11.436
Resultat før skat-39.41980.878-919.961-2.729260.958140.774212.185286.111
Resultat-36.39283.215-916.523-2.114225.960132.446209.897280.347
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
02.07.2021
2019
31.05.2020
2018
23.04.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
2015
03.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000020.26326.35524.757
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.16768.723107.659148.673189.67067.82256.99491.300
Likvider19.17937.98723.2757.98287.368180.704159.19462.011
Kortfristede aktiver41.346106.710130.934156.655277.038268.789242.543178.068
Immaterielle aktiver og goodwill0000037.14274.285111.428
Finansielle anlægsaktiver142.679167.95576.455980.783979.720896.911781.825602.301
Materielle aktiver0000002.49934.196
Langfristede aktiver142.679167.95576.455980.783979.720934.053858.609747.925
Aktiver184.025274.665207.3891.137.4381.256.7581.202.8421.101.152925.993
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
02.07.2021
2019
31.05.2020
2018
23.04.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
2015
03.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-1.13235.260-47.956868.567955.660729.700597.254387.357
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0015.0005.0005.0005.00036.24754.64950.996
Kortfristede forpligtelser5.0015.0015.0016.939301.098473.142503.898487.636
Gældsforpligtelser185.157239.405255.345268.871301.098473.142503.898538.636
Forpligtelser185.157239.405255.345268.871301.098473.142503.898538.636
Passiver184.025274.665207.3891.137.4381.256.7581.202.8421.101.152925.993
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
02.07.2021
2019
31.05.2020
2018
23.04.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
2015
03.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.13,2 %2,6 %3,4 %2,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3.214,8 %236,0 %1.911,2 %-0,2 %23,6 %18,2 %35,1 %72,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -0,6 %12,8 %-23,1 %76,4 %76,0 %60,7 %54,2 %41,8 %
Likviditetsgrad 826,8 %2.133,8 %2.618,2 %2.257,6 %92,0 %56,8 %48,1 %36,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Mødestedet Viborg ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele.