Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

870'

Primær drift

701'

Årets resultat

523'

Aktiver

26.709'

Kortfristede aktiver

26.709'

Egenkapital

15.870'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

59 %

Likviditetsgrad

246 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
24.08.2020
2018
24.05.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
2015
26.05.2016
Nettoomsætning64.635.17555.049.355
Bruttoresultat869.580155.168454.2781.838.4783.219.5714.461.71164.221.5930
Resultat af primær drift701.314109.275000003.138.582
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-31.547-29.641-20.577-23.112-50.078-74.846-645-22.581
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat669.76779.634354.2481.384.6052.835.7814.041.9713.658.5973.116.001
Resultat522.99262.694275.5791.073.5562.193.4833.148.0672.853.7062.375.339
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
24.08.2020
2018
24.05.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
2015
26.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.987.42713.440.14617.127.57826.684.14450.550.80867.440.41110.362.810178.540
Likvider2.721.8333.154.0292.665.2432.578.4191.564.4383.384.74827.862.88216.857.764
Kortfristede aktiver26.709.26016.594.17519.792.82129.262.56352.115.24670.825.15938.225.69217.036.304
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver26.709.26016.594.17519.792.82129.262.56352.115.24670.825.15938.225.69217.036.304
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
24.08.2020
2018
24.05.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
2015
26.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital15.869.62215.346.63015.283.93615.008.35713.934.80111.741.3188.593.2515.739.545
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser34.23937.00035.00039.66376.95236.37229.15037.375
Kortfristede forpligtelser10.839.6381.247.5454.508.88514.254.20638.180.44559.083.84129.632.44111.296.759
Gældsforpligtelser10.839.6381.247.5454.508.88514.254.20638.180.44559.083.84129.632.44111.296.759
Forpligtelser10.839.6381.247.5454.508.88514.254.20638.180.44559.083.84129.632.44111.296.759
Passiver26.709.26016.594.17519.792.82129.262.56352.115.24670.825.15938.225.69217.036.304
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
28.05.2021
2019
24.08.2020
2018
24.05.2019
2017
28.05.2018
2016
29.05.2017
2015
26.05.2016
Afkastningsgrad 2,6 %0,7 %Na.Na.Na.Na.Na.18,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.99,4 %Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.4,4 %4,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,3 %0,4 %1,8 %7,2 %15,7 %26,8 %33,2 %41,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.223,1 %368,7 %Na.Na.Na.Na.Na.13.899,2 %
Soliditestgrad 59,4 %92,5 %77,2 %51,3 %26,7 %16,6 %22,5 %33,7 %
Likviditetsgrad 246,4 %1.330,1 %439,0 %205,3 %136,5 %119,9 %129,0 %150,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report is presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven) for enterprises in reporting class B with application of provisions for a higher reporting class.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:We have on this day presented the annual report for the financial year 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for AQR Capital Management (DK Service) ApS.