Copied

Status: Normal
DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBONFUND K/S
33771681
Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBONFUND K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at investere i porteføljeselskaber, som laver, udvikler og realiserer investeringer i vedvarende energi, energieffektvisning og CO2 kvote genererende aktiver i lande i Afrika syd for Sahara, og købe CO2 kvoter og relaterede instrumenter fra sådanne investeringer og sælge dem til relevante købere, hvor sådanne handelsaktiviteter alene udføres direkte eller indirekte via en fuldt ejet dattervirksomhed eller via uafhængig tredjemand.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
28.06.2011 (10 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, EUR
13.06.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

1.814'

Årets resultat

3.633'

Aktiver

57.752'

Kortfristede aktiver

5.819'

Egenkapital

56.749'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 13.06.2022 (166 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (13.06.2022)
Årsrapport 2020 (21.04.2021)
Årsrapport 2019 (15.05.2020)
Årsrapport 2018 (29.04.2019)
Årsrapport 2017 (12.04.2018)
Årsrapport 2016 (13.06.2017)
Årsrapport 2015 (10.06.2016)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP ApS (CVR 33771045) 07.10.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
British International Investment PLC 16.12.2013 33,33-49,99% 33,33 %
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (CVR 13594376) NORMAL 31.08.2011 10,00-14,99% 10,00 %
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) (CVR 23598612) Aktiv 31.08.2011 10,00-14,99% 10,00 %
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) NORMAL 31.08.2011 10,00-14,99% 10,00 %
TRYG Forsikring NUF 31.08.2011 10,00-14,99% 10,00 %
European Initiative on Clean, Renewable Energy, Energy Efficiency and Climate Change related to Development SICAV, SIF 31.08.2011 15,00-19,99% 15,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP ApS (CVR 33771045) 28.06.2011