Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-58.091

Primær drift

-58.091

Årets resultat

-62.518

Aktiver

327'

Kortfristede aktiver

327'

Egenkapital

76.437

Afkastningsgrad

-18 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

130 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
20.12.2021
2019
01.10.2020
2018
29.10.2019
2017
21.11.2018
2016
30.10.2017
2015
08.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-58.0912.726.2896.003.2297.558.5386.815.7637.229.8917.788.345
Resultat af primær drift-58.09190.212-150.251264.878310.917557.7661.566.104
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter012.418000689117
Finansieringsomkostninger-4.427-4.966-3.445-818-723-839-2.265
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-62.51897.664-153.696264.060310.194557.6161.563.956
Resultat-62.51873.802-121.959200.926239.683434.1991.238.832
Forslag til udbytte0-350.00000-211.600-206.800-202.400
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
20.12.2021
2019
01.10.2020
2018
29.10.2019
2017
21.11.2018
2016
30.10.2017
2015
08.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0079.968134.872139.700141.592138.921
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.191588.512267.391683.230684.942633.263607.401
Likvider313.205230.8261.557.8751.307.0181.240.6782.386.4653.343.199
Kortfristede aktiver327.396819.3381.905.2342.125.1202.065.3203.161.3204.089.521
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver00137.499152.38804.13510.274
Langfristede aktiver00137.499152.38804.13510.274
Aktiver327.396819.3382.042.7332.277.5082.065.3203.165.4554.099.795
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
20.12.2021
2019
01.10.2020
2018
29.10.2019
2017
21.11.2018
2016
30.10.2017
2015
08.12.2016
Forslag til udbytte0350.00000211.600206.800202.400
Egenkapital76.437488.955665.153787.112797.7861.764.9031.533.104
Hensatte forpligtelser007.43339.17037.21840.07731.786
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld072.29758.1740000
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.00043.40791.90643.14635.00012.3171.919
Kortfristede forpligtelser250.959258.0861.311.9731.451.2261.230.3161.360.4752.534.905
Gældsforpligtelser250.959330.3831.370.1471.451.2261.230.3161.360.4752.534.905
Forpligtelser250.959330.3831.370.1471.451.2261.230.3161.360.4752.534.905
Passiver327.396819.3382.042.7332.277.5082.065.3203.165.4554.099.795
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
20.12.2021
2019
01.10.2020
2018
29.10.2019
2017
21.11.2018
2016
30.10.2017
2015
08.12.2016
Afkastningsgrad -17,7 %11,0 %-7,4 %11,6 %15,1 %17,6 %38,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -81,8 %15,1 %-18,3 %25,5 %30,0 %24,6 %80,8 %
Payout-ratio Na.474,2 %Na.Na.88,3 %47,6 %16,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -1.312,2 %1.816,6 %-4.361,4 %32.381,2 %43.003,7 %66.479,9 %69.143,7 %
Soliditestgrad 23,3 %59,7 %32,6 %34,6 %38,6 %55,8 %37,4 %
Likviditetsgrad 130,5 %317,5 %145,2 %146,4 %167,9 %232,4 %161,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.08.2021- 31.07.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 08. 21 - 31. 07. 22 for L&L Catering ApS under frivillig likvidation.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i passiv formueforvaltning.