Copied
 
 
2023, DKK
03.06.2024
Bruttoresultat

31.793

Primær drift
Na.
Årets resultat

28.043

Aktiver

114'

Kortfristede aktiver

114'

Egenkapital

96.053

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
03.06.2024
Årsrapport
2023
03.06.2024
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.03.2020
2018
13.05.2019
2017
03.06.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning40.00040.00040.00035.00040.00048.00060.00030.00030.000
Bruttoresultat31.79331.89131.68227.08631.48039.76250.75721.74922.799
Resultat af primær drift00027.08621.61615.375-13.376-20.861-10.716
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter4.1733.1030000000
Finansieringsomkostninger000000000
Andre finansielle omkostninger-10-43-531-225-57-127-126-1430
Resultat før skat35.95634.95131.15126.86121.55915.248-13.502-21.004-10.716
Resultat28.04327.26224.29820.95219.35211.894-10.557-16.444-8.198
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
03.06.2024
Årsrapport
2023
03.06.2024
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.03.2020
2018
13.05.2019
2017
03.06.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 96.80180.85354.34302.075027.9458.3102.418
Likvider17.6382.05346536.5666309.7776733040
Kortfristede aktiver114.43982.90654.80836.5662.7059.77728.6188.6142.418
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver000000000
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver000000000
Aktiver114.43982.90654.80836.5662.7059.77728.6188.6142.418
Aktiver
03.06.2024
Passiver
03.06.2024
Årsrapport
2023
03.06.2024
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.03.2020
2018
13.05.2019
2017
03.06.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital96.05368.01040.74816.450-4.502-23.854-35.748-25.192-8.748
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.000000
Kortfristede forpligtelser18.38614.89614.06020.1167.20733.63164.36633.80611.166
Gældsforpligtelser18.38614.89614.06020.1167.20733.63164.36633.80611.166
Forpligtelser18.38614.89614.06020.1167.20733.63164.36633.80611.166
Passiver114.43982.90654.80836.5662.7059.77728.6188.6142.418
Passiver
03.06.2024
Nøgletal
03.06.2024
Årsrapport
2023
03.06.2024
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.03.2020
2018
13.05.2019
2017
03.06.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.74,1 %799,1 %157,3 %-46,7 %-242,2 %-443,2 %
Dækningsgrad 79,5 %79,7 %79,2 %77,4 %78,7 %82,8 %84,6 %72,5 %76,0 %
Resultatgrad 70,1 %68,2 %60,7 %59,9 %48,4 %24,8 %-17,6 %-54,8 %-27,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 29,2 %40,1 %59,6 %127,4 %-429,9 %-49,9 %29,5 %65,3 %93,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 83,9 %82,0 %74,3 %45,0 %-166,4 %-244,0 %-124,9 %-292,5 %-361,8 %
Likviditetsgrad 622,4 %556,6 %389,8 %181,8 %37,5 %29,1 %44,5 %25,5 %21,7 %
Resultat
03.06.2024
Gæld
03.06.2024
Årsrapport
03.06.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.06.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet indestår som komplementar for hæftelserne i K/S Furesøen 2005 og K/S Silkeborg 2007.
Beretning
03.06.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-27
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 for Komplementarselskabet af 2011 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i at indestå som komplementar i kommanditselskaber.