Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

31.891

Primær drift
Na.
Årets resultat

27.262

Aktiver

82.906

Kortfristede aktiver

82.906

Egenkapital

68.010

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.03.2020
2018
13.05.2019
2017
03.06.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning40.00040.00035.00040.00048.00060.00030.00030.000
Bruttoresultat31.89131.68227.08631.48039.76250.75721.74922.799
Resultat af primær drift0027.08621.61615.375-13.376-20.861-10.716
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter3.1030000000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-43-531-225-57-127-126-1430
Resultat før skat34.95131.15126.86121.55915.248-13.502-21.004-10.716
Resultat27.26224.29820.95219.35211.894-10.557-16.444-8.198
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.03.2020
2018
13.05.2019
2017
03.06.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 80.85354.34302.075027.9458.3102.418
Likvider2.05346536.5666309.7776733040
Kortfristede aktiver82.90654.80836.5662.7059.77728.6188.6142.418
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver82.90654.80836.5662.7059.77728.6188.6142.418
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.03.2020
2018
13.05.2019
2017
03.06.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital68.01040.74816.450-4.502-23.854-35.748-25.192-8.748
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.000000
Kortfristede forpligtelser14.89614.06020.1167.20733.63164.36633.80611.166
Gældsforpligtelser14.89614.06020.1167.20733.63164.36633.80611.166
Forpligtelser14.89614.06020.1167.20733.63164.36633.80611.166
Passiver82.90654.80836.5662.7059.77728.6188.6142.418
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
14.06.2021
2019
30.03.2020
2018
13.05.2019
2017
03.06.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.74,1 %799,1 %157,3 %-46,7 %-242,2 %-443,2 %
Dækningsgrad 79,7 %79,2 %77,4 %78,7 %82,8 %84,6 %72,5 %76,0 %
Resultatgrad 68,2 %60,7 %59,9 %48,4 %24,8 %-17,6 %-54,8 %-27,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,1 %59,6 %127,4 %-429,9 %-49,9 %29,5 %65,3 %93,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 82,0 %74,3 %45,0 %-166,4 %-244,0 %-124,9 %-292,5 %-361,8 %
Likviditetsgrad 556,6 %389,8 %181,8 %37,5 %29,1 %44,5 %25,5 %21,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet indestår som komplementar for hæftelserne i K/S Furesøen 2005 og K/S Silkeborg 2007.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Komplementarselskabet af 2011 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i at indestå som komplementar i kommanditselskaber.