Copied
 
 
Status: Normal
"netsservices" v/Tran Chung Do
33630301
Stolpeager 18, 2670 Greve
netsservices.dk
Beskrivelse
"netsservices" v/Tran Chung Do er aktiv indenfor Computerprogrammering (620100).
Tegningsregel
Tran Chung Do.
Oplysninger
Dato: 15.07.2024
Status
Aktiv.
Etableret
01.04.2011 (13 år)
Form
Enkeltmandsvirksomhed (ENK).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2013 (årsværk: 0)
0, kvt. 1. 2012 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 100 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
15.07.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
15.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
15.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Tran Chung Do træffer alle beslutninger.
Bestyrelse
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Tran Chung Do træffer alle beslutninger.
Stiftere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Tran Chung Do.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Tran Chung Do.
Selskaber
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Tran Chung Do 01.04.2011