Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

76.555

Primær drift

65.972

Årets resultat

1.238'

Aktiver

4.254'

Kortfristede aktiver

626'

Egenkapital

3.719'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

120 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
20.01.2021
2019
07.02.2020
2018
15.01.2019
2017
16.01.2018
2016
21.02.2017
2015
06.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat76.55580.64830.232-2.755-2.050-6.250-6.2670
Resultat af primær drift65.97270.065000-6.250-81.2670
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter4.0003.900000000
Finansieringsomkostninger-2.991-2.503-5.192-1.9720000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.255.638734.326433.467383.980896.661396.674-81.2690
Resultat1.238.258716.044428.429384.618897.090398.049-81.269-17
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.6000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
20.01.2021
2019
07.02.2020
2018
15.01.2019
2017
16.01.2018
2016
21.02.2017
2015
06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 537.409407.108355.53490.6629101.375075.000
Likvider88.74844.251136.03148.3021.16066316333
Kortfristede aktiver626.157451.359491.565138.9642.0701.44131675.333
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.220.2901.031.6331.168.7691.740.3421.351.635452.92402
Materielle aktiver1.407.9791.418.5621.429.14500000
Langfristede aktiver3.628.2692.450.1952.597.9141.740.3421.351.635452.92402
Aktiver4.254.4262.901.5543.089.4791.879.3061.353.705454.36531675.335
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
20.01.2021
2019
07.02.2020
2018
15.01.2019
2017
16.01.2018
2016
21.02.2017
2015
06.06.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.6000000
Egenkapital3.718.5532.594.6951.991.6511.673.8211.289.203392.113-5.93675.333
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.2506.2506.2506.2506.2506.2500
Kortfristede forpligtelser520.873291.8591.082.828205.48564.50262.2526.2522
Gældsforpligtelser535.873306.8591.097.828205.48564.50262.2526.2522
Forpligtelser535.873306.8591.097.828205.48564.50262.2526.2522
Passiver4.254.4262.901.5543.089.4791.879.3061.353.705454.36531675.335
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
20.01.2021
2019
07.02.2020
2018
15.01.2019
2017
16.01.2018
2016
21.02.2017
2015
06.06.2016
Afkastningsgrad 1,6 %2,4 %Na.Na.Na.-1,4 %-25.717,4 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 33,3 %27,6 %21,5 %23,0 %69,6 %101,5 %1.369,1 %0,0 %
Payout-ratio 9,5 %16,0 %26,4 %28,8 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.205,7 %2.799,2 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 87,4 %89,4 %64,5 %89,1 %95,2 %86,3 %-1.878,5 %100,0 %
Likviditetsgrad 120,2 %154,6 %45,4 %67,6 %3,2 %2,3 %5,1 %3.766.650,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KIMWOOD ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for KIMWOOD ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele og hermed beslægtet virksomhed.