Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.301

Primær drift

-10.130

Årets resultat

126'

Aktiver

472'

Kortfristede aktiver

24.994

Egenkapital

460'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

200 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.07.2022
2020
14.06.2021
2019
08.07.2020
2018
27.05.2019
2017
21.05.2018
2016
15.06.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.301-8.155-9.030-6.605-7.630-6.280-8.9050
Resultat af primær drift-10.130-9.9840-8.286-9.310-7.960-9.465314.885
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0000000-332
Finansieringsomkostninger-717-537-720-501-309-18-303-80
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat000000143.190314.473
Resultat126.180-141.98694.99332.605115.64596.204143.190314.473
Forslag til udbytte0-12.000-113.000-110.600-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.07.2022
2020
14.06.2021
2019
08.07.2020
2018
27.05.2019
2017
21.05.2018
2016
15.06.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider24.99433.86471.056138.87454.83068.46935.66749.395
Kortfristede aktiver24.99433.86471.056138.87454.83068.46935.66749.395
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver339.016201.989433.454376.931535.539510.275556.093603.135
Materielle aktiver108.427110.256112.085107.397108.078109.758111.4380
Langfristede aktiver447.443312.245545.539484.328643.617620.033667.531603.135
Aktiver472.437346.109616.595623.202698.447688.502703.198652.530
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.07.2022
2020
14.06.2021
2019
08.07.2020
2018
27.05.2019
2017
21.05.2018
2016
15.06.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte012.000113.000110.600108.000105.800103.4000
Egenkapital459.961345.781600.767616.374691.769681.924689.120647.130
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000005.375
Kortfristede forpligtelser12.47632815.8286.8286.6786.57814.0785.400
Gældsforpligtelser12.47632815.8286.8286.6786.57814.0785.400
Forpligtelser12.47632815.8286.8286.6786.57814.0785.400
Passiver472.437346.109616.595623.202698.447688.502703.198652.530
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.07.2022
2020
14.06.2021
2019
08.07.2020
2018
27.05.2019
2017
21.05.2018
2016
15.06.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad -2,1 %-2,9 %Na.-1,3 %-1,3 %-1,2 %-1,3 %48,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,4 %-41,1 %15,8 %5,3 %16,7 %14,1 %20,8 %48,6 %
Payout-ratio Na.-8,5 %119,0 %339,2 %93,4 %110,0 %72,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.412,8 %-1.859,2 %Na.-1.653,9 %-3.012,9 %-44.222,2 %-3.123,8 %393.606,3 %
Soliditestgrad 97,4 %99,9 %97,4 %98,9 %99,0 %99,0 %98,0 %99,2 %
Likviditetsgrad 200,3 %10.324,4 %448,9 %2.033,9 %821,1 %1.040,9 %253,4 %914,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Bangs Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje anparter og aktier i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed.