Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-17.374

Primær drift
Na.
Årets resultat

-949'

Aktiver

6.501'

Kortfristede aktiver

1.885'

Egenkapital

6.489'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
03.02.2021
2018
29.01.2020
2017
29.01.2019
2016
31.01.2018
2015
07.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-17.374-24.302-15.51300-19.021-16.189
Resultat af primær drift0000-19.689-19.021-16.189
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00002.238.096400.000400.000
Finansielle indtægter136.919213.646163.752303.157120.395120.150284.107
Finansieringsomkostninger-1.818-131.663-157.387-464.566-163.094-163.915-66.711
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-948.92088.304-1.190.466-1.660.0592.193.977337.215601.208
Resultat-948.96987.996-1.192.446-1.660.7192.193.749337.215556.870
Forslag til udbytte-114.400-114.400-250.000-108.000-100.000-400.000-400.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
03.02.2021
2018
29.01.2020
2017
29.01.2019
2016
31.01.2018
2015
07.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.734.8561.739.5661.737.6251.741.6081.723.0703.1560
Likvider42.453141.71310.700122.40458.591309.19433.195
Kortfristede aktiver1.884.5421.881.2792.073.8912.193.0192.474.403680.403789.537
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.616.2185.682.8655.652.2426.833.5608.314.5208.314.5208.314.520
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver4.616.2185.682.8655.652.2426.833.5608.314.5208.314.5208.314.520
Aktiver6.500.7607.564.1447.726.1339.026.57910.788.9238.994.9239.104.057
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
03.02.2021
2018
29.01.2020
2017
29.01.2019
2016
31.01.2018
2015
07.02.2017
Forslag til udbytte114.400114.400250.000108.000100.000400.000400.000
Egenkapital6.488.8857.552.2547.714.2589.014.70410.775.4238.981.6739.044.459
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser11.87511.89011.87511.87513.50013.25059.598
Gældsforpligtelser11.87511.89011.87511.87513.50013.25059.598
Forpligtelser11.87511.89011.87511.87513.50013.25059.598
Passiver6.500.7607.564.1447.726.1339.026.57910.788.9238.994.9239.104.057
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
03.02.2021
2018
29.01.2020
2017
29.01.2019
2016
31.01.2018
2015
07.02.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.-0,2 %-0,2 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -14,6 %1,2 %-15,5 %-18,4 %20,4 %3,8 %6,2 %
Payout-ratio -12,1 %130,0 %-21,0 %-6,5 %4,6 %118,6 %71,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-12,1 %-11,6 %-24,3 %
Soliditestgrad 99,8 %99,8 %99,8 %99,9 %99,9 %99,9 %99,3 %
Likviditetsgrad 15.869,8 %15.822,4 %17.464,3 %18.467,5 %18.328,9 %5.135,1 %1.324,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Dorte Bølt Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Dorte Bølt Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er gennem besiddelse af aktier og anparter i andre selskaber at drive virksomhed inden for handel, industri og investeringsvirksomhed og anden hermed i forbindelse stående virksomhed.