Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

341'

Årets resultat

363'

Aktiver

1.003'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

676'

Afkastningsgrad

34 %

Soliditetsgrad

67 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.06.2021
2019
06.07.2020
2018
28.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
02.06.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift340.98544.82694.900-5.10069.900-5.800-6.250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 350.00050.000100.000075.00000
Finansielle indtægter28.68315.5482.6976.5704.1645.6618.345
Finansieringsomkostninger-3.890-1.463-1.116-2.206-1.989-1.9121.840
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat365.77858.91196.481-73672.075-2.051255
Resultat363.22458.91196.481-73672.075-2.051255
Forslag til udbytte-100.0000-100.0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.06.2021
2019
06.07.2020
2018
28.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
02.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 209.40662.55711.862169.165162.596143.432140.771
Likvider11.81415.344255.10950.94456.1821.2824.082
Kortfristede aktiver000000144.853
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver234.375234.375171.875171.875171.875171.875171.875
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver234.375234.375171.875171.875171.875171.875171.875
Aktiver1.002.678425.338438.846391.984390.653316.589316.728
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.06.2021
2019
06.07.2020
2018
28.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
02.06.2016
Forslag til udbytte100.0000100.0000000
Egenkapital676.284388.605429.693333.212333.948261.873263.924
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser242.25636.7339.15358.77256.70554.71652.804
Gældsforpligtelser326.39436.7339.15358.77256.70554.71652.804
Forpligtelser326.39436.7339.15358.77256.70554.71652.804
Passiver1.002.678425.338438.846391.984390.653316.589316.728
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.06.2021
2019
06.07.2020
2018
28.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
02.06.2016
Afkastningsgrad 34,0 %10,5 %21,6 %-1,3 %17,9 %-1,8 %-2,0 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 53,7 %15,2 %22,5 %-0,2 %21,6 %-0,8 %0,1 %
Payout-ratio 27,5 %Na.103,6 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 8.765,7 %3.064,0 %8.503,6 %-231,2 %3.514,3 %-303,3 %339,7 %
Soliditestgrad 67,4 %91,4 %97,9 %85,0 %85,5 %82,7 %83,3 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.274,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for DAMHUS HOLDING, HJØRRING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandel i datterselskab.