Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

398'

Primær drift
Na.
Årets resultat

2.288'

Aktiver

2.301'

Kortfristede aktiver

2.224'

Egenkapital

1.478'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

64 %

Likviditetsgrad

271 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.07.2022
2020
08.07.2021
2019
15.09.2020
2018
26.06.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
20.06.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat398.0760000000
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter160.422001.76024347553426.813
Finansieringsomkostninger-296.344-17.105-4.800-1.600-78900817
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat2.329.462-481.356224.81785.874316.268695-55.900-32.504
Resultat2.287.970-481.356224.81785.874316.268695-55.900-32.504
Forslag til udbytte-500.0000000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.07.2022
2020
08.07.2021
2019
15.09.2020
2018
26.06.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
20.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 63.626159.811205.73780.041040000
Likvider1.518.8944559654114113909516.395
Kortfristede aktiver2.224.159160.266206.70280.4524117909516.395
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver76.394581.7671.021.671327.686332.445100040.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver76.394581.7671.021.671327.686332.445100040.000
Aktiver2.300.553742.0331.228.373408.138332.8568909556.395
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.07.2022
2020
08.07.2021
2019
15.09.2020
2018
26.06.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
20.06.2016
Forslag til udbytte500.0000000000
Egenkapital1.478.412-309.558171.799-53.018-138.892-455.160-455.855-399.957
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.00000005.000
Kortfristede forpligtelser822.1411.051.5911.056.574461.156471.748456.050455.950456.352
Gældsforpligtelser822.1411.051.5911.056.574461.156471.748456.050455.950456.352
Forpligtelser822.1411.051.5911.056.574461.156471.748456.050455.950456.352
Passiver2.300.553742.0331.228.373408.138332.8568909556.395
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.07.2022
2020
08.07.2021
2019
15.09.2020
2018
26.06.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
20.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 154,8 %155,5 %130,9 %-162,0 %-227,7 %-0,2 %12,3 %8,1 %
Payout-ratio 21,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 64,3 %-41,7 %14,0 %-13,0 %-41,7 %-51.141,6 %-479.847,4 %-709,2 %
Likviditetsgrad 270,5 %15,2 %19,6 %17,4 %0,1 %0,2 %0,0 %3,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Martin Møller Holding 2011 ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Martin Møller Holding 2011 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber.