Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-20.331

Primær drift
Na.
Årets resultat

-18.583

Aktiver

276'

Kortfristede aktiver

276'

Egenkapital

180'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

65 %

Likviditetsgrad

286 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.02.2022
2020
09.04.2021
2019
31.08.2020
2018
25.06.2019
2017
05.06.2018
2016
12.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-20.331799-28.2963.90161.801197.347144.194343.435
Resultat af primær drift00-28.296-36.394-38.388125.35836.06368.432
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter20000001050
Finansieringsomkostninger-3.393-3.483-1.886-1.968-5.122-8020-4.682
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-23.704-2.684-30.182-38.362-43.510124.55636.16863.750
Resultat-18.583-2.094-23.562-30.426-35.03096.94627.94047.535
Forslag til udbytte00000-60.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.02.2022
2020
09.04.2021
2019
31.08.2020
2018
25.06.2019
2017
05.06.2018
2016
12.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 35.76239.74237.19549.06429.25383.25074.376256.892
Likvider240.462237.902258.199265.876310.677470.012281.488522.904
Kortfristede aktiver276.224277.644295.394314.940339.930553.262355.864779.796
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver276.224277.644295.394314.940339.930553.262355.864779.796
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.02.2022
2020
09.04.2021
2019
31.08.2020
2018
25.06.2019
2017
05.06.2018
2016
12.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte0000060.00000
Egenkapital179.792198.375200.469224.031254.457349.487252.541224.601
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.50012.50030.03317.50017.50017.50017.110345.896
Kortfristede forpligtelser96.43279.26994.92590.90985.473203.775103.323555.195
Gældsforpligtelser96.43279.26994.92590.90985.473203.775103.323555.195
Forpligtelser96.43279.26994.92590.90985.473203.775103.323555.195
Passiver276.224277.644295.394314.940339.930553.262355.864779.796
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.02.2022
2020
09.04.2021
2019
31.08.2020
2018
25.06.2019
2017
05.06.2018
2016
12.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-9,6 %-11,6 %-11,3 %22,7 %10,1 %8,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -10,3 %-1,1 %-11,8 %-13,6 %-13,8 %27,7 %11,1 %21,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.61,9 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-1.500,3 %-1.849,3 %-749,5 %15.630,7 %Na.1.461,6 %
Soliditestgrad 65,1 %71,4 %67,9 %71,1 %74,9 %63,2 %71,0 %28,8 %
Likviditetsgrad 286,4 %350,3 %311,2 %346,4 %397,7 %271,5 %344,4 %140,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Gravicon DK ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at udøve virksomhed med udvikling, service og salg af teknologibaseret produkter og tjenesteydelser samt aktiviteter i tilknytning hertil.