Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.162'

Primær drift

149'

Årets resultat

112'

Aktiver

579'

Kortfristede aktiver

566'

Egenkapital

195'

Afkastningsgrad

26 %

Soliditetsgrad

34 %

Likviditetsgrad

149 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
28.04.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.161.9421.080.728864.203953.1301.719.856725.6791.535.8271.902.984
Resultat af primær drift149.28099.411297.252385.693398.033426.091400.958265.134
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.9715.159000002.349
Finansieringsomkostninger-4.362-10.569-1.450-4.458-7.878-6.082-4.327-8.200
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat146.88994.001295.802381.235390.155420.009396.631259.283
Resultat112.43769.891227.286293.247297.913318.717303.697168.680
Forslag til udbytte-115.000-220.000-300.000-1.300.000-300.000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
28.04.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 394.272437.339844.3971.952.9012.182.3551.991.2331.690.1561.613.549
Likvider171.825251.656220.30227.497471.02219.072254.431280.322
Kortfristede aktiver566.097688.9951.064.6991.980.3982.653.3772.010.3051.944.5871.893.871
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver000000028.635
Materielle aktiver12.50001.22415.91030.59606.04923.813
Langfristede aktiver12.50001.22415.91030.59606.04952.448
Aktiver578.597688.9951.065.9231.996.3082.683.9732.010.3051.950.6361.946.319
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
28.04.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Forslag til udbytte115.000220.000300.0001.300.000300.000000
Egenkapital195.247302.810532.9191.605.6331.612.3861.314.473995.757692.060
Hensatte forpligtelser2.7500000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser33.75848.94633.03636.685138.20582.159128.271160.746
Kortfristede forpligtelser380.600386.185533.004390.6751.071.587695.832954.8791.254.259
Gældsforpligtelser380.600386.185533.004390.6751.071.587695.832954.8791.254.259
Forpligtelser380.600386.185533.004390.6751.071.587695.832954.8791.254.259
Passiver578.597688.9951.065.9231.996.3082.683.9732.010.3051.950.6361.946.319
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
28.04.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Afkastningsgrad 25,8 %14,4 %27,9 %19,3 %14,8 %21,2 %20,6 %13,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 57,6 %23,1 %42,6 %18,3 %18,5 %24,2 %30,5 %24,4 %
Payout-ratio 102,3 %314,8 %132,0 %443,3 %100,7 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.422,3 %940,6 %20.500,1 %8.651,7 %5.052,5 %7.005,8 %9.266,4 %3.233,3 %
Soliditestgrad 33,7 %43,9 %50,0 %80,4 %60,1 %65,4 %51,0 %35,6 %
Likviditetsgrad 148,7 %178,4 %199,8 %506,9 %247,6 %288,9 %203,6 %151,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Massesson Gruppen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pant- eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2022.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Massesson Gruppen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, administration samt anden virksomhed beslægtet hermed.