Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

18.947

Primær drift

13.401

Årets resultat

1.855'

Aktiver

21.768'

Kortfristede aktiver

7.619'

Egenkapital

21.690'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
29.04.2021
2019
04.06.2020
2018
28.01.2020
2017
22.02.2019
2016
15.02.2018
2015
23.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat18.94717.038-37.119-40.036-17.783-6.015-6.000
Resultat af primær drift13.40111.491-42.666-51.944-22.841-6.015-6.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter174.750106.12588.12581.12587.175150.500139.254
Finansieringsomkostninger-1.543-421-372-502-1.054-1.150-520
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.898.0571.809.2261.896.2311.696.4321.065.4281.317.7281.238.346
Resultat1.855.3771.782.1661.885.0331.687.4121.050.1821.285.9601.209.042
Forslag til udbytte-250.000-500.000-300.0000-200.000-200.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
29.04.2021
2019
04.06.2020
2018
28.01.2020
2017
22.02.2019
2016
15.02.2018
2015
23.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.575.7286.657.2285.616.1034.523.6974.729.2575.271.5665.263.683
Likvider43.03832.0117512.69813.9296.0816.096
Kortfristede aktiver7.618.7666.689.2395.616.1784.536.3954.743.1865.277.6475.269.779
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver13.792.73213.331.28312.889.25211.750.11310.070.3859.045.4307.904.762
Materielle aktiver356.885362.431367.978358.243366.30000
Langfristede aktiver14.149.61713.693.71413.257.23012.108.35610.436.6859.045.4307.904.762
Aktiver21.768.38320.382.95318.873.40816.644.75115.179.87114.323.07713.174.541
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
29.04.2021
2019
04.06.2020
2018
28.01.2020
2017
22.02.2019
2016
15.02.2018
2015
23.02.2017
Forslag til udbytte250.000500.000300.0000200.000200.0000
Egenkapital21.689.65520.334.27918.852.11216.632.38415.132.99714.260.00912.942.237
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser78.72848.67421.29612.36746.87463.068232.304
Gældsforpligtelser78.72848.67421.29612.36746.87463.068232.304
Forpligtelser78.72848.67421.29612.36746.87463.068232.304
Passiver21.768.38320.382.95318.873.40816.644.75115.179.87114.323.07713.174.541
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
29.04.2021
2019
04.06.2020
2018
28.01.2020
2017
22.02.2019
2016
15.02.2018
2015
23.02.2017
Afkastningsgrad 0,1 %0,1 %-0,2 %-0,3 %-0,2 %0,0 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,6 %8,8 %10,0 %10,1 %6,9 %9,0 %9,3 %
Payout-ratio 13,5 %28,1 %15,9 %Na.19,0 %15,6 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 868,5 %2.729,5 %-11.469,4 %-10.347,4 %-2.167,1 %-523,0 %-1.153,8 %
Soliditestgrad 99,6 %99,8 %99,9 %99,9 %99,7 %99,6 %98,2 %
Likviditetsgrad 9.677,3 %13.742,9 %26.372,0 %36.681,5 %10.119,0 %8.368,2 %2.268,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for BH Holding Tønder ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt er samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for BH Holding Tønder ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at besidde kapitalandele samt investering i værdipapirer og ejendomsudlejning m. v.