Copied
 
 
2022, DKK
18.06.2023
Bruttoresultat

1.692'

Primær drift

1.016'

Årets resultat

576'

Aktiver

7.203'

Kortfristede aktiver

190'

Egenkapital

6.974'

Afkastningsgrad

14 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

83 %

Resultat
18.06.2023
Årsrapport
2022
18.06.2023
2021
15.04.2022
2020
22.04.2021
2019
06.07.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat1.691.5502.674.2092.976.3832.401.2182.098.0951.985.7241.560.710-45.081
Resultat af primær drift1.016.4551.812.4461.957.2651.586.8011.413.5081.247.847734.142-870.599
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter138.883378.74698.38564.76151.28053.98024.46227.237
Finansieringsomkostninger-302.915-8.278-20.882-17.297-12.803-15.401-4.628-327
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat852.4232.182.9142.034.7681.634.2651.451.9851.286.426753.9762.335.526
Resultat576.4391.679.2461.432.7931.358.0801.137.8631.095.380553.6552.107.130
Forslag til udbytte-1.000.000-600.000-600.000-600.000-500.000-550.000-350.000-500.000
Aktiver
18.06.2023
Årsrapport
2022
18.06.2023
2021
15.04.2022
2020
22.04.2021
2019
06.07.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 63.54728.33558.5700001.2586.565
Likvider126.57525.62158.818571.228572.51734.63347.00134.055
Kortfristede aktiver190.12253.956117.388571.228572.51734.63348.25940.620
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver7.013.3017.483.9516.368.1854.662.7463.995.8963.855.7613.183.9333.242.817
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver7.013.3017.483.9516.368.1854.662.7463.995.8963.855.7613.183.9333.242.817
Aktiver7.203.4237.537.9076.485.5735.233.9744.568.4133.890.3943.232.1923.283.437
Aktiver
18.06.2023
Passiver
18.06.2023
Årsrapport
2022
18.06.2023
2021
15.04.2022
2020
22.04.2021
2019
06.07.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte1.000.000600.000600.000600.000500.000550.000350.000500.000
Egenkapital6.973.5616.997.1225.917.8765.085.0834.227.0033.639.1412.893.4602.839.805
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser229.862540.785567.697148.891341.410251.253338.732443.632
Gældsforpligtelser229.862540.785567.697148.891341.410251.253338.732443.632
Forpligtelser229.862540.785567.697148.891341.410251.253338.732443.632
Passiver7.203.4237.537.9076.485.5735.233.9744.568.4133.890.3943.232.1923.283.437
Passiver
18.06.2023
Nøgletal
18.06.2023
Årsrapport
2022
18.06.2023
2021
15.04.2022
2020
22.04.2021
2019
06.07.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad 14,1 %24,0 %30,2 %30,3 %30,9 %32,1 %22,7 %-26,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,3 %24,0 %24,2 %26,7 %26,9 %30,1 %19,1 %74,2 %
Payout-ratio 173,5 %35,7 %41,9 %44,2 %43,9 %50,2 %63,2 %23,7 %
Gældsdæknings-nøgletal 335,6 %21.894,7 %9.373,0 %9.173,9 %11.040,4 %8.102,4 %15.863,1 %-266.238,2 %
Soliditestgrad 96,8 %92,8 %91,2 %97,2 %92,5 %93,5 %89,5 %86,5 %
Likviditetsgrad 82,7 %10,0 %20,7 %383,7 %167,7 %13,8 %14,2 %9,2 %
Resultat
18.06.2023
Gæld
18.06.2023
Årsrapport
18.06.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 18.06.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
18.06.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-18
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for FABERMAN ADVOKAT ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.