Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-366'

Primær drift

-828'

Årets resultat

-14.009'

Aktiver

77.315'

Kortfristede aktiver

72.694'

Egenkapital

77.259'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
24.03.2021
2019
05.05.2020
2018
24.05.2019
2017
08.06.2018
2016
15.05.2017
2015
26.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-365.977-164.516-238.185-221.6710000
Resultat af primær drift-827.560-626.081-699.566-614.079-821.895-808.911-674.977-723.177
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.303.08312.432.6705.461.05210.121.5612.120.2717.032.1253.938.9205.039.025
Finansieringsomkostninger-13.556.054-23.775-39.030-477.947-5.606.867-61.594-773.000-8.876
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-13.889.96611.738.7544.617.6718.795.395-4.308.4916.161.6202.490.9434.306.972
Resultat-14.008.6909.153.7393.599.3266.853.569-3.377.4904.864.9952.398.8813.288.537
Forslag til udbytte-200.000-800.000-5.000.000-800.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-500.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
24.03.2021
2019
05.05.2020
2018
24.05.2019
2017
08.06.2018
2016
15.05.2017
2015
26.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.301.6031.104.9861.074.2051.110.1187.091.3175.701.4985.845.832799.952
Likvider1.408.205508.7524.635.7101.321.3845.392.2881.674.6612.419.4092.559.821
Kortfristede aktiver72.693.65686.806.09682.653.70279.927.49078.678.53083.057.02878.498.22276.941.245
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver4.474.6425.284.0775.328.1375.432.922667.062932.1921.308.4611.410.789
Materielle aktiver146.356243.926341.496439.0660000
Langfristede aktiver4.620.9985.528.0035.669.6335.871.988667.062932.1921.308.4611.410.789
Aktiver77.314.65492.334.09988.323.33585.799.47879.345.59283.989.22079.806.68378.352.034
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
24.03.2021
2019
05.05.2020
2018
24.05.2019
2017
08.06.2018
2016
15.05.2017
2015
26.04.2016
Forslag til udbytte200.000800.0005.000.000800.0001.000.0001.000.0001.000.000500.000
Egenkapital77.259.06692.067.75687.914.01585.114.68979.261.12083.638.61079.773.61577.874.734
Hensatte forpligtelser000001.93800
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser55.588266.343409.320684.78984.472348.67233.068477.300
Gældsforpligtelser55.588266.343409.320684.78984.472348.67233.068477.300
Forpligtelser55.588266.343409.320684.78984.472348.67233.068477.300
Passiver77.314.65492.334.09988.323.33585.799.47879.345.59283.989.22079.806.68378.352.034
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
24.03.2021
2019
05.05.2020
2018
24.05.2019
2017
08.06.2018
2016
15.05.2017
2015
26.04.2016
Afkastningsgrad -1,1 %-0,7 %-0,8 %-0,7 %-1,0 %-1,0 %-0,8 %-0,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -18,1 %9,9 %4,1 %8,1 %-4,3 %5,8 %3,0 %4,2 %
Payout-ratio -1,4 %8,7 %138,9 %11,7 %-29,6 %20,6 %41,7 %15,2 %
Gældsdæknings-nøgletal -6,1 %-2.633,4 %-1.792,4 %-128,5 %-14,7 %-1.313,3 %-87,3 %-8.147,6 %
Soliditestgrad 99,9 %99,7 %99,5 %99,2 %99,9 %99,6 %100,0 %99,4 %
Likviditetsgrad 130.772,2 %32.591,8 %20.192,9 %11.671,8 %93.141,5 %23.821,0 %237.384,2 %16.120,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lilufa ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2022 er aflagt i DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Lilufa ApS.