Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-15.992

Primær drift

-32.658

Årets resultat

605'

Aktiver

3.776'

Kortfristede aktiver

2.731'

Egenkapital

3.766'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
28.08.2020
2018
13.08.2019
2017
28.06.2018
2016
29.06.2017
2015
15.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-15.992-6.186-6.218-15.420-6.333-4.449-3.500
Resultat af primær drift-32.65800-15.420-6.333-4.449-3.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter62.082242.4822.29985.4248.10989.90636.906
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-788-838-58.831-277-18.789-79-77.120
Resultat før skat611.157843.136578.385236.864262.185438.163413.194
Resultat604.810791.251592.190221.463265.855419.366422.811
Forslag til udbytte-114.400-150.000-400.000-108.000-105.800-170.000-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
28.08.2020
2018
13.08.2019
2017
28.06.2018
2016
29.06.2017
2015
15.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8801.38679.6858806.3348.99918.616
Likvider95.68229.015271.034296.6741.168.0848989.899
Kortfristede aktiver2.731.0662.204.1191.591.7521.597.4181.251.5471.234.890462.256
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.045.1351.148.3271.340.649849.5141.082.3771.003.1791.450.394
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.045.1351.148.3271.340.649849.5141.082.3771.003.1791.450.394
Aktiver3.776.2013.352.4462.932.4012.446.9322.333.9242.238.0691.912.650
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
28.08.2020
2018
13.08.2019
2017
28.06.2018
2016
29.06.2017
2015
15.09.2016
Forslag til udbytte114.400150.000400.000108.000105.800170.000101.200
Egenkapital3.765.6573.310.8472.919.5962.435.4062.319.7432.223.8881.905.723
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.0000
Kortfristede forpligtelser10.54441.59912.80511.52614.1815.0006.927
Gældsforpligtelser10.54441.59912.80511.52614.18114.1816.927
Forpligtelser10.54441.59912.80511.52614.18114.1816.927
Passiver3.776.2013.352.4462.932.4012.446.9322.333.9242.238.0691.912.650
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
28.08.2020
2018
13.08.2019
2017
28.06.2018
2016
29.06.2017
2015
15.09.2016
Afkastningsgrad -0,9 %Na.Na.-0,6 %-0,3 %-0,2 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,1 %23,9 %20,3 %9,1 %11,5 %18,9 %22,2 %
Payout-ratio 18,9 %19,0 %67,5 %48,8 %39,8 %40,5 %23,9 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,7 %98,8 %99,6 %99,5 %99,4 %99,4 %99,6 %
Likviditetsgrad 25.901,6 %5.298,5 %12.430,7 %13.859,3 %8.825,5 %24.697,8 %6.673,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 2021 - 30. 04. 2022 for Vejbæk Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterHovedaktiviteten består i at drive holdingvirksomhed, herunder investering.