Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-5.800

Primær drift
Na.
Årets resultat

2.958'

Aktiver

49.235'

Kortfristede aktiver

1.809

Egenkapital

46.694'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.08.2021
2019
12.08.2020
2018
27.08.2019
2017
05.09.2018
2016
13.09.2017
2015
13.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.800-4.00000000
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0019.8000000
Finansieringsomkostninger-26.186-27.737-26.116-28.562-27.701-27.500-19.344
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat0000000
Resultat2.958.0142.958.2633.030.6652.194.9761.465.3691.465.835979.094
Forslag til udbytte-3.100.000-3.400.000-3.000.000-3.000.000-2.230.000-1.450.000-1.000.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.08.2021
2019
12.08.2020
2018
27.08.2019
2017
05.09.2018
2016
13.09.2017
2015
13.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.8091.809516.609496.809496.809496.8091.809
Likvider0000000
Kortfristede aktiver1.8091.809516.609496.809496.809496.8091.809
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver49.233.47349.233.47349.233.47349.233.47349.233.47332.935.40032.925.400
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver49.233.47349.233.47349.233.47349.233.47349.233.47332.935.40032.925.400
Aktiver49.235.28249.235.28249.750.08249.730.28249.730.28233.432.20932.927.209
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.08.2021
2019
12.08.2020
2018
27.08.2019
2017
05.09.2018
2016
13.09.2017
2015
13.09.2016
Forslag til udbytte3.100.0003.400.0003.000.0003.000.0002.230.0001.450.0001.000.000
Egenkapital46.694.03847.136.02447.177.76147.147.09647.182.12030.868.67830.402.844
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.7002.7002.0000000
Kortfristede forpligtelser2.541.2442.099.2582.572.3212.583.1862.548.1622.563.5312.524.365
Gældsforpligtelser2.541.2442.099.2582.572.3212.583.1862.548.1622.563.5312.524.365
Forpligtelser2.541.2442.099.2582.572.3212.583.1862.548.1622.563.5312.524.365
Passiver49.235.28249.235.28249.750.08249.730.28249.730.28233.432.20932.927.209
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
25.08.2021
2019
12.08.2020
2018
27.08.2019
2017
05.09.2018
2016
13.09.2017
2015
13.09.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,3 %6,3 %6,4 %4,7 %3,1 %4,7 %3,2 %
Payout-ratio 104,8 %114,9 %99,0 %136,7 %152,2 %98,9 %102,1 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 94,8 %95,7 %94,8 %94,8 %94,9 %92,3 %92,3 %
Likviditetsgrad 0,1 %0,1 %20,1 %19,2 %19,5 %19,4 %0,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Maspa ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Maspa ApS for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktivitet er besiddelse af kapitalandele.