Copied
 
 
2023, DKK
31.05.2024
Bruttoresultat

-6.875

Primær drift

-6.875

Årets resultat

1.733'

Aktiver

3.709'

Kortfristede aktiver

1.123'

Egenkapital

3.199'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
31.05.2024
Årsrapport
2023
31.05.2024
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
20.05.2021
2019
22.05.2020
2018
14.06.2019
2017
15.06.2018
2016
26.06.2017
2015
01.07.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-6.875-7.281-7.100000000
Resultat af primær drift-6.875-7.281-7.100-12.673-16.423-12.673-7.673696.223627.052
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000719.154651.218
Finansielle indtægter29.7340001691.12200134
Finansieringsomkostninger-3.813-1.096-1010000-67.44198.651
Andre finansielle omkostninger000-3.878-18.375-19.808-33.80100
Resultat før skat1.738.4651.338.162857.617502.996-597.458-295.828-390.626628.782528.535
Resultat1.733.4441.340.003859.212506.648-589.881-288.923-381.502653.180557.729
Forslag til udbytte-1.500.000-1.000.000-500.000-500.000-110.600-229.304-105.800-103.4000
Aktiver
31.05.2024
Årsrapport
2023
31.05.2024
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
20.05.2021
2019
22.05.2020
2018
14.06.2019
2017
15.06.2018
2016
26.06.2017
2015
01.07.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 495.919655.975246.981136.31097.592195.587155.468824.9051.052.716
Likvider97.7993.1859.94713.49635.489015.12974.734156.745
Kortfristede aktiver1.123.299659.160256.928149.806133.081195.587170.59701.209.461
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver2.585.7612.166.3421.619.8031.254.9851.235.4382.398.2683.337.7373.686.8893.717.735
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver2.585.7612.166.3421.619.8031.254.9851.235.4382.398.2683.337.7373.686.8893.717.735
Aktiver3.709.0602.825.5021.876.7311.404.7911.368.5192.593.8553.508.3344.586.5284.927.196
Aktiver
31.05.2024
Passiver
31.05.2024
Årsrapport
2023
31.05.2024
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
20.05.2021
2019
22.05.2020
2018
14.06.2019
2017
15.06.2018
2016
26.06.2017
2015
01.07.2016
Forslag til udbytte1.500.0001.000.000500.000500.000110.600229.304105.800103.4000
Egenkapital3.198.5622.465.1181.625.1151.265.903869.8551.689.0402.083.7632.568.6651.915.485
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0000300.000600.0001.150.0001.800.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.2506.2506.2506.2506.2506.25000
Kortfristede forpligtelser87.55839.25074.25094.250498.664526.553772.227752.8091.083.687
Gældsforpligtelser510.498360.384251.616138.888498.664904.8151.424.5712.017.8633.011.711
Forpligtelser510.498360.384251.616138.888498.664904.8151.424.5712.017.8633.011.711
Passiver3.709.0602.825.5021.876.7311.404.7911.368.5192.593.8553.508.3344.586.5284.927.196
Passiver
31.05.2024
Nøgletal
31.05.2024
Årsrapport
2023
31.05.2024
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
20.05.2021
2019
22.05.2020
2018
14.06.2019
2017
15.06.2018
2016
26.06.2017
2015
01.07.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,3 %-0,4 %-0,9 %-1,2 %-0,5 %-0,2 %15,2 %12,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 54,2 %54,4 %52,9 %40,0 %-67,8 %-17,1 %-18,3 %25,4 %29,1 %
Payout-ratio 86,5 %74,6 %58,2 %98,7 %-18,7 %-79,4 %-27,7 %15,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -180,3 %-664,3 %-7.029,7 %Na.Na.Na.Na.1.032,3 %-635,6 %
Soliditestgrad 86,2 %87,2 %86,6 %90,1 %63,6 %65,1 %59,4 %56,0 %38,9 %
Likviditetsgrad 1.282,9 %1.679,4 %346,0 %158,9 %26,7 %37,1 %22,1 %Na.111,6 %
Resultat
31.05.2024
Gæld
31.05.2024
Årsrapport
31.05.2024
Nyeste:01.05.2023- 30.04.2024(offentliggjort: 31.05.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Majan Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Majan Holding ApS har afgivet selvskyldnerkaution overfor datterselskabet, Nautiluft A/S' bankengagement med Jyske Bank. Engagementet omfatter en kassekredit på kr. 500.000, hvoraf kr. 0 er udnyttet pr. 30. april 2024.
Beretning
31.05.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-30
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2023 - 30. april 2024 for Majan Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter har i regnskabsåret bestået af at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt foretage investeringer i værdipapirer.