Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-7.281

Primær drift

-7.281

Årets resultat

1.340'

Aktiver

2.826'

Kortfristede aktiver

659'

Egenkapital

2.465'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
20.05.2021
2019
22.05.2020
2018
14.06.2019
2017
15.06.2018
2016
26.06.2017
2015
01.07.2016
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-7.281-7.100000000
Resultat af primær drift-7.281-7.100-12.673-16.423-12.673-7.673696.223627.052
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000719.154651.218
Finansielle indtægter0001691.12200134
Finansieringsomkostninger-1.096-1010000-67.44198.651
Andre finansielle omkostninger00-3.878-18.375-19.808-33.80100
Resultat før skat1.338.162857.617502.996-597.458-295.828-390.626628.782528.535
Resultat1.340.003859.212506.648-589.881-288.923-381.502653.180557.729
Forslag til udbytte-1.000.000-500.000-500.000-110.600-229.304-105.800-103.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
20.05.2021
2019
22.05.2020
2018
14.06.2019
2017
15.06.2018
2016
26.06.2017
2015
01.07.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 655.975246.981136.31097.592195.587155.468824.9051.052.716
Likvider3.1859.94713.49635.489015.12974.734156.745
Kortfristede aktiver659.160256.928149.806133.081195.587170.59701.209.461
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.166.3421.619.8031.254.9851.235.4382.398.2683.337.7373.686.8893.717.735
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.166.3421.619.8031.254.9851.235.4382.398.2683.337.7373.686.8893.717.735
Aktiver2.825.5021.876.7311.404.7911.368.5192.593.8553.508.3344.586.5284.927.196
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
20.05.2021
2019
22.05.2020
2018
14.06.2019
2017
15.06.2018
2016
26.06.2017
2015
01.07.2016
Forslag til udbytte1.000.000500.000500.000110.600229.304105.800103.4000
Egenkapital2.465.1181.625.1151.265.903869.8551.689.0402.083.7632.568.6651.915.485
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000300.000600.0001.150.0001.800.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.2506.2506.2506.2506.25000
Kortfristede forpligtelser39.25074.25094.250498.664526.553772.227752.8091.083.687
Gældsforpligtelser360.384251.616138.888498.664904.8151.424.5712.017.8633.011.711
Forpligtelser360.384251.616138.888498.664904.8151.424.5712.017.8633.011.711
Passiver2.825.5021.876.7311.404.7911.368.5192.593.8553.508.3344.586.5284.927.196
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
20.05.2021
2019
22.05.2020
2018
14.06.2019
2017
15.06.2018
2016
26.06.2017
2015
01.07.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-0,4 %-0,9 %-1,2 %-0,5 %-0,2 %15,2 %12,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 54,4 %52,9 %40,0 %-67,8 %-17,1 %-18,3 %25,4 %29,1 %
Payout-ratio 74,6 %58,2 %98,7 %-18,7 %-79,4 %-27,7 %15,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -664,3 %-7.029,7 %Na.Na.Na.Na.1.032,3 %-635,6 %
Soliditestgrad 87,2 %86,6 %90,1 %63,6 %65,1 %59,4 %56,0 %38,9 %
Likviditetsgrad 1.679,4 %346,0 %158,9 %26,7 %37,1 %22,1 %Na.111,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.05.2022- 30.04.2023(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Majan Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Majan Holding ApS har afgivet selvskyldnerkaution overfor datterselskabet, Nautiluft A/S' bankengagement med Jyske Bank. Engagementet omfatter en kassekredit på kr. 1.500.000, hvoraf kr. 1.115.484 er udnyttet pr. 30. april 2023.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2022 - 30. april 2023 for Majan Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter har i regnskabsåret bestået af at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder.