Copied

Status: Normal
LH-ADVICE ADVOKATANPARTSSELSKAB
32787657
Martensens Alle 16 2. tv., 1828 Frederiksberg C
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
LH-ADVICE ADVOKATANPARTSSELSKAB er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed. 2.02. Når Selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at være et advokatselskab, skal Selskabet straks ændre sit navn og formål eller indlede likvidation. Der skal straks gives meddelelse herom til Advokatrådet.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 10.12.2023
Status
NORMAL.
Etableret
16.03.2010 (9 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
80.000,00 (DKK)
(16.03.2010)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
11.04.2023
Bruttoresultat

-121'

Primær drift

-1.363'

Årets resultat

902'

Aktiver

2.989'

Kortfristede aktiver

230'

Egenkapital

982'

Afkastningsgrad

-46 %

Soliditetsgrad

33 %

Likviditetsgrad

11 %

Regnskab etc.
10.12.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 11.04.2023 (243 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (11.04.2023)
Årsrapport 2021 (06.04.2022)
Årsrapport 2020 (08.04.2021)
Årsrapport 2019 (07.05.2020)
Årsrapport 2018 (16.04.2019)
Årsrapport 2017 (18.04.2018)
Årsrapport 2016 (22.05.2017)
Årsrapport 2015 (03.05.2016)
Statstidende
10.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
10.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Lars Liliegren Hilliger 16.03.2010 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
LH-ADVICE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 32787541) NORMAL 16.03.2010
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
LH-ADVICE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 32787541) NORMAL 17.03.2010 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.