Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

147'

Primær drift

114'

Årets resultat

-243'

Aktiver

2.083'

Kortfristede aktiver

1.101'

Egenkapital

2.018'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
22.11.2019
2017
30.11.2018
2016
27.11.2017
2015
15.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat146.727122.617137.131128.646135.498127.570
Resultat af primær drift114.41290.302104.81696.331103.18395.255
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter006.0557.2726.2502.000
Finansieringsomkostninger-8.852-258.361-8700-29
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-213.076-68.103647.490589.18585.418203.646
Resultat-243.458-94.173594.730566.45361.402187.402
Forslag til udbytte-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-51.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
22.11.2019
2017
30.11.2018
2016
27.11.2017
2015
15.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 74.52838.655334.299501.165414.314260.829
Likvider1.026.4811.346.642695.5512.8732.6011.351
Kortfristede aktiver1.101.0091.385.2971.029.850504.038416.915262.180
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver71.480390.116780.160678.454192.872316.887
Materielle aktiver910.840943.155975.4701.007.7851.040.1001.072.415
Langfristede aktiver982.3201.333.2711.755.6301.686.2391.232.9721.389.302
Aktiver2.083.3292.718.5682.785.4802.190.2771.649.8871.651.482
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
22.11.2019
2017
30.11.2018
2016
27.11.2017
2015
15.11.2016
Forslag til udbytte113.000110.600108.000105.800103.40051.200
Egenkapital2.018.0352.372.0932.574.2662.085.3361.622.2831.612.081
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.50033.0487.5007.5002.5002.500
Kortfristede forpligtelser65.294346.475211.214104.94121.04039.401
Gældsforpligtelser65.294346.475211.214104.94127.60439.401
Forpligtelser65.294346.475211.214104.94127.60439.401
Passiver2.083.3292.718.5682.785.4802.190.2771.649.8871.651.482
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
22.11.2019
2017
30.11.2018
2016
27.11.2017
2015
15.11.2016
Afkastningsgrad 5,5 %3,3 %3,8 %4,4 %6,3 %5,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -12,1 %-4,0 %23,1 %27,2 %3,8 %11,6 %
Payout-ratio -46,4 %-117,4 %18,2 %18,7 %168,4 %27,3 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.292,5 %35,0 %120.478,2 %Na.Na.328.465,5 %
Soliditestgrad 96,9 %87,3 %92,4 %95,2 %98,3 %97,6 %
Likviditetsgrad 1.686,2 %399,8 %487,6 %480,3 %1.981,5 %665,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Henrik Amdi Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Henrik Amdi Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at besidde aktier og anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil.