Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.313

Primær drift

-8.313

Årets resultat

1.733'

Aktiver

5.203'

Kortfristede aktiver

1.600'

Egenkapital

4.790'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

387 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-8.313-10.313-10.000-6.565-6.875-6.250-6.250-5.625
Resultat af primær drift-8.313-10.313-10.000-6.565-6.875-6.250-6.250-5.625
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter003700000
Finansieringsomkostninger-13.358-9.735-20.376-45.885-35.665-34.143-27.266-25.000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.738.0731.214.172541.783851.562-42.540-40.393-33.516-30.625
Resultat1.733.1621.217.433548.455862.830-33.280-31.393-26.516-28.064
Forslag til udbytte-452.300-114.400-113.000-110.6000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.598.970366.078150.304138.350118.51963.00054.00047.000
Likvider1.30126.35937.7831.9950000
Kortfristede aktiver1.600.271392.437188.087140.345118.51963.00054.00047.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver3.602.4013.105.2472.447.1222.550.866750.000750.000750.000750.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver3.602.4013.105.2472.447.1222.550.866750.000750.000750.000750.000
Aktiver5.202.6723.497.6842.635.2092.691.211868.519813.000804.000797.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Forslag til udbytte452.300114.400113.000110.6000000
Egenkapital4.789.5373.170.7752.066.3431.628.488-131.196-97.916-66.523-40.007
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.7508.7506.2506.2506.2506.2506.2506.250
Kortfristede forpligtelser413.135326.909568.8661.062.723999.715910.916870.523837.007
Gældsforpligtelser413.135326.909568.8661.062.723999.715910.916870.523837.007
Forpligtelser413.135326.909568.8661.062.723999.715910.916870.523837.007
Passiver5.202.6723.497.6842.635.2092.691.211868.519813.000804.000797.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,3 %-0,4 %-0,2 %-0,8 %-0,8 %-0,8 %-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 36,2 %38,4 %26,5 %53,0 %25,4 %32,1 %39,9 %70,1 %
Payout-ratio 26,1 %9,4 %20,6 %12,8 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -62,2 %-105,9 %-49,1 %-14,3 %-19,3 %-18,3 %-22,9 %-22,5 %
Soliditestgrad 92,1 %90,7 %78,4 %60,5 %-15,1 %-12,0 %-8,3 %-5,0 %
Likviditetsgrad 387,3 %120,0 %33,1 %13,2 %11,9 %6,9 %6,2 %5,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Gårdsvig Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Gårdsvig Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at eje kapitalandele i tilknyttet virksomhed.