Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

29.154

Primær drift

23.863

Årets resultat

12.167

Aktiver

19.559

Kortfristede aktiver

11.621

Egenkapital

-58.044

Afkastningsgrad

122 %

Soliditetsgrad

-297 %

Likviditetsgrad

15 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
2020
18.03.2021
2019
25.06.2020
2018
20.05.2019
2017
09.04.2018
2016
02.05.2017
2015
15.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat29.15411.522-56.3547.57867.518-3.84217.29919.642
Resultat af primær drift23.863-3.358-81.879-15.30256.874-3.84209.462
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-11.696-899-358-2.3400-7200
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat12.167-4.257-82.237-17.64256.874-3.91417.2999.462
Resultat12.167-4.257-82.237-18.84552.145-3.91417.2999.462
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
2020
18.03.2021
2019
25.06.2020
2018
20.05.2019
2017
09.04.2018
2016
02.05.2017
2015
15.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0010.93803.08416.25312.73513.786
Likvider11.62114.45502.8487.9626.120114943
Kortfristede aktiver11.62114.45510.9382.84811.04622.37312.84914.729
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver7.93813.22928.10953.63450.057000
Langfristede aktiver7.93813.22928.10953.63450.057000
Aktiver19.55927.68439.04756.48261.10322.37312.84914.729
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
2020
18.03.2021
2019
25.06.2020
2018
20.05.2019
2017
09.04.2018
2016
02.05.2017
2015
15.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-58.044-70.211-65.95416.28335.1283594.273-13.026
Hensatte forpligtelser0000997000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.0004.0148.5004.0004.0003.2003.2003.200
Kortfristede forpligtelser77.60397.895105.00140.19924.97822.0148.57627.755
Gældsforpligtelser77.60397.895105.00140.19924.97822.0148.57627.755
Forpligtelser77.60397.895105.00140.19924.97822.0148.57627.755
Passiver19.55927.68439.04756.48261.10322.37312.84914.729
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
2020
18.03.2021
2019
25.06.2020
2018
20.05.2019
2017
09.04.2018
2016
02.05.2017
2015
15.03.2016
Afkastningsgrad 122,0 %-12,1 %-209,7 %-27,1 %93,1 %-17,2 %Na.64,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -21,0 %6,1 %124,7 %-115,7 %148,4 %-1.090,3 %404,8 %-72,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 204,0 %-373,5 %-22.871,2 %-653,9 %Na.-5.336,1 %Na.Na.
Soliditestgrad -296,8 %-253,6 %-168,9 %28,8 %57,5 %1,6 %33,3 %-88,4 %
Likviditetsgrad 15,0 %14,8 %10,4 %7,1 %44,2 %101,6 %149,8 %53,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for ORANGEBOX ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for ORANGEBOX ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at yde rådgivning omkring grafiske og designmæssige opgaver.