Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

14.804'

Primær drift

2.282'

Årets resultat

1.727'

Aktiver

12.495'

Kortfristede aktiver

4.481'

Egenkapital

3.602'

Afkastningsgrad

18 %

Soliditetsgrad

29 %

Likviditetsgrad

75 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat14.803.96012.282.17410.590.92310.437.40510.125.20111.957.12813.105.43911.166.560
Resultat af primær drift2.281.6591.518.926745.5351.195.018870.552590.3671.635.914583.258
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter57.747115.09479.54919.1795.9655.67000
Finansieringsomkostninger-152.781-84.772-91.533-54.812-137.019-196.046-314.699-484.287
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat2.186.6251.549.248733.5511.159.385739.498399.9911.321.21598.971
Resultat1.727.4011.230.247572.122904.012575.089310.6431.024.40730.896
Forslag til udbytte-1.727.401-1.230.247-572.122-675.8660000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.276.8793.825.7613.351.7134.221.7213.108.1123.308.1054.019.7413.673.573
Likvider67.93547.1831.182.08148.07725.42525.42530.4250
Kortfristede aktiver4.481.0073.983.6914.620.4694.316.1473.154.5373.333.5304.050.1663.673.573
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver0000255.000285.000240.000715.000
Materielle aktiver8.014.1846.913.8314.095.1973.632.1511.592.7301.803.9362.457.1522.431.291
Langfristede aktiver8.014.1846.913.8314.095.1973.632.1511.847.7302.088.9362.697.1523.146.291
Aktiver12.495.19110.897.5228.715.6667.948.2985.002.2675.422.4666.747.3186.819.864
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Forslag til udbytte1.727.4011.230.247572.122675.8660000
Egenkapital3.602.4013.105.2472.447.1222.550.8661.646.8541.071.765761.122-263.285
Hensatte forpligtelser324.406274.800230.800219.67565.23819.34800
Langfristet gæld til banker00000001.197.000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser535.121517.922405.082399.123412.506441.111629.091675.838
Kortfristede forpligtelser5.984.3875.451.7074.397.8023.610.5242.505.1613.489.7624.733.5175.111.989
Gældsforpligtelser8.568.3847.517.4756.037.7445.177.7573.290.1754.331.3535.986.1967.083.149
Forpligtelser8.568.3847.517.4756.037.7445.177.7573.290.1754.331.3535.986.1967.083.149
Passiver12.495.19110.897.5228.715.6667.948.2985.002.2675.422.4666.747.3186.819.864
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Afkastningsgrad 18,3 %13,9 %8,6 %15,0 %17,4 %10,9 %24,2 %8,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 48,0 %39,6 %23,4 %35,4 %34,9 %29,0 %134,6 %-11,7 %
Payout-ratio 100,0 %100,0 %100,0 %74,8 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.493,4 %1.791,8 %814,5 %2.180,2 %635,4 %301,1 %519,8 %120,4 %
Soliditestgrad 28,8 %28,5 %28,1 %32,1 %32,9 %19,8 %11,3 %-3,9 %
Likviditetsgrad 74,9 %73,1 %105,1 %119,5 %125,9 %95,5 %85,6 %71,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Billund Express A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 822 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 6.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.858 Driftsmidler og driftsmateriel 7.564
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Billund Express A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet består af gods og kurer transport.