Copied
 
 
2023, DKK
03.04.2024
Bruttoresultat

14.359'

Primær drift

1.827'

Årets resultat

1.297'

Aktiver

13.067'

Kortfristede aktiver

4.144'

Egenkapital

3.172'

Afkastningsgrad

14 %

Soliditetsgrad

24 %

Likviditetsgrad

64 %

Resultat
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat14.358.67214.803.96012.282.17410.590.92310.437.40510.125.20111.957.12813.105.439
Resultat af primær drift1.827.1812.281.6591.518.926745.5351.195.018870.552590.3671.635.914
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter74.07057.747115.09479.54919.1795.9655.6700
Finansieringsomkostninger-258.190-152.781-84.772-91.533-54.812-137.019-196.046-314.699
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.643.0612.186.6251.549.248733.5511.159.385739.498399.9911.321.215
Resultat1.297.1601.727.4011.230.247572.122904.012575.089310.6431.024.407
Forslag til udbytte-1.297.160-1.727.401-1.230.247-572.122-675.866000
Aktiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.882.6804.276.8793.825.7613.351.7134.221.7213.108.1123.308.1054.019.741
Likvider86.03567.93547.1831.182.08148.07725.42525.42530.425
Kortfristede aktiver4.144.1304.481.0073.983.6914.620.4694.316.1473.154.5373.333.5304.050.166
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000255.000285.000240.000
Materielle aktiver8.922.7078.014.1846.913.8314.095.1973.632.1511.592.7301.803.9362.457.152
Langfristede aktiver8.922.7078.014.1846.913.8314.095.1973.632.1511.847.7302.088.9362.697.152
Aktiver13.066.83712.495.19110.897.5228.715.6667.948.2985.002.2675.422.4666.747.318
Aktiver
03.04.2024
Passiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Forslag til udbytte1.297.1601.727.4011.230.247572.122675.866000
Egenkapital3.172.1603.602.4013.105.2472.447.1222.550.8661.646.8541.071.765761.122
Hensatte forpligtelser453.124324.406274.800230.800219.67565.23819.3480
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser368.812535.121517.922405.082399.123412.506441.111629.091
Kortfristede forpligtelser6.462.8825.984.3875.451.7074.397.8023.610.5242.505.1613.489.7624.733.517
Gældsforpligtelser9.441.5538.568.3847.517.4756.037.7445.177.7573.290.1754.331.3535.986.196
Forpligtelser9.441.5538.568.3847.517.4756.037.7445.177.7573.290.1754.331.3535.986.196
Passiver13.066.83712.495.19110.897.5228.715.6667.948.2985.002.2675.422.4666.747.318
Passiver
03.04.2024
Nøgletal
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
11.02.2021
2019
17.02.2020
2018
26.02.2019
2017
01.05.2018
2016
07.02.2017
2015
10.06.2016
Afkastningsgrad 14,0 %18,3 %13,9 %8,6 %15,0 %17,4 %10,9 %24,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,9 %48,0 %39,6 %23,4 %35,4 %34,9 %29,0 %134,6 %
Payout-ratio 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %74,8 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 707,7 %1.493,4 %1.791,8 %814,5 %2.180,2 %635,4 %301,1 %519,8 %
Soliditestgrad 24,3 %28,8 %28,5 %28,1 %32,1 %32,9 %19,8 %11,3 %
Likviditetsgrad 64,1 %74,9 %73,1 %105,1 %119,5 %125,9 %95,5 %85,6 %
Resultat
03.04.2024
Gæld
03.04.2024
Årsrapport
03.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.04.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Billund Express A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 111 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 6.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.590 Driftsmidler og driftsinventar 8.473
Beretning
03.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Billund Express A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet består af gods og kurer transport.