Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.801'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-392'

Aktiver

7.296'

Kortfristede aktiver

7.296'

Egenkapital

-984'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-13 %

Likviditetsgrad

89 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.09.2020
2018
24.06.2019
2017
01.06.2018
2016
20.06.2017
2015
26.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.801.3601.341.7391.929.6821.439.5621.864.743316.493
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000023413.843
Finansieringsomkostninger-16.042-22.739-7.723-6.812-4.857-4.921
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-215.839-443.167256.021176.148327.4520
Resultat-391.999-351.392278.911292.148327.452-1.374.886
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.09.2020
2018
24.06.2019
2017
01.06.2018
2016
20.06.2017
2015
26.05.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.239.5685.439.2473.234.2622.520.52435.70239.805
Likvider56.198227.17720.39220.042186.27192.084
Kortfristede aktiver7.295.7665.666.4243.254.6542.540.566221.973131.889
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver7.295.7665.666.4243.254.6542.540.566221.973131.889
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.09.2020
2018
24.06.2019
2017
01.06.2018
2016
20.06.2017
2015
26.05.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-983.895-591.896-240.504-519.415-811.563-1.139.014
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld71.86163.3590000
Leverandører af varer og tjenesteydelser309.832198.80482.84644.81641.00066.766
Kortfristede forpligtelser8.207.8006.194.9613.495.1583.059.9811.033.5361.270.903
Gældsforpligtelser8.279.6616.258.3203.495.1583.059.9811.033.5361.270.903
Forpligtelser8.279.6616.258.3203.495.1583.059.9811.033.5361.270.903
Passiver7.295.7665.666.4243.254.6542.540.566221.973131.889
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.09.2020
2018
24.06.2019
2017
01.06.2018
2016
20.06.2017
2015
26.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 39,8 %59,4 %-116,0 %-56,2 %-40,3 %120,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -13,5 %-10,4 %-7,4 %-20,4 %-365,6 %-863,6 %
Likviditetsgrad 88,9 %91,5 %93,1 %83,0 %21,5 %10,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.01.2020- 31.12.2020(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report is presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven) for enterprises in reporting class B with application of provisions for a higher reporting class.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:We have on this day presented the annual report for the financial year 01. 01. 20 - 31. 12. 20 for Chyronhego ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activities The company's activities comprise of developing and trading software as well as related service and support services.