Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

358'

Primær drift

114'

Årets resultat

83.543

Aktiver

415'

Kortfristede aktiver

289'

Egenkapital

298'

Afkastningsgrad

27 %

Soliditetsgrad

72 %

Likviditetsgrad

457 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.12.2020
2018
19.11.2019
2017
26.11.2018
2016
30.11.2017
2015
29.11.2016
Nettoomsætning495.026425.883423.530519.128440.204
Bruttoresultat358.357267.850259.721325.448265.8000
Resultat af primær drift113.95724.909-26.88792.934225.158266.929
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter25.031-74800291450
Finansieringsomkostninger00-1.7020-5.367-1.775
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat107.447-13.078-28.58992.934220.082265.604
Resultat83.543-19.871-37.05058.595198.030166.492
Forslag til udbytte-56.500-55.300-54.000-52.900-51.700-50.600
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.12.2020
2018
19.11.2019
2017
26.11.2018
2016
30.11.2017
2015
29.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 138.94191.28562.94756.38549.45859.423
Likvider149.749184.597180.011382.452385.175205.016
Kortfristede aktiver288.690275.882242.958438.837434.633264.439
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver126.167157.708194.947130.055162.569212.584
Langfristede aktiver126.167157.708194.947130.055162.569212.584
Aktiver414.857433.590437.905568.892597.202477.023
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.12.2020
2018
19.11.2019
2017
26.11.2018
2016
30.11.2017
2015
29.11.2016
Forslag til udbytte56.50055.30054.00052.90051.70050.600
Egenkapital297.836269.592343.464433.415426.520265.430
Hensatte forpligtelser53.85547.02640.23331.77221.96551.247
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.33021.33942.40317.79714.61912.000
Kortfristede forpligtelser63.166116.97254.208103.705148.717160.346
Gældsforpligtelser63.166116.97254.208103.705148.717160.346
Forpligtelser63.166116.97254.208103.705148.717160.346
Passiver414.857433.590437.905568.892597.202477.023
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.12.2020
2018
19.11.2019
2017
26.11.2018
2016
30.11.2017
2015
29.11.2016
Afkastningsgrad 27,5 %5,7 %-6,1 %16,3 %37,7 %56,0 %
Dækningsgrad 72,4 %62,9 %61,3 %62,7 %60,4 %Na.
Resultatgrad 16,9 %-4,7 %-8,7 %11,3 %45,0 %Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,1 %-7,4 %-10,8 %13,5 %46,4 %62,7 %
Payout-ratio 67,6 %-278,3 %-145,7 %90,3 %26,1 %30,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-1.579,7 %Na.4.195,2 %15.038,3 %
Soliditestgrad 71,8 %62,2 %78,4 %76,2 %71,4 %55,6 %
Likviditetsgrad 457,0 %235,9 %448,2 %423,2 %292,3 %164,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.