Copied
 

Status: Dekret
Rådgivningsselskabet af 08.05.2014 IVS
32349161
Knud Rasmussens Vej 10, 7500 Holstebro
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Rådgivningsselskabet af 08.05.2014 IVS er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at udføre juridisk rådgivning, herunder berigtige ejendomshandler, udarbejde testamenter, behandle dødsboer og lignende juridisk virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør alene.
Oplysninger
Dato: 01.12.2021
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 26.07.2021
Etableret
08.05.2014 (7 år)
Form
Iværksætterselskab (IVS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
5.000,00 (DKK)
(08.05.2014)
Ansatte
3, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
16.03.2021
Bruttoresultat

357'

Primær drift

-193'

Årets resultat

-193'

Aktiver

4.073

Kortfristede aktiver

4.073

Egenkapital

-189'

Afkastningsgrad

-4747 %

Soliditetsgrad

-4647 %

Likviditetsgrad

2 %

Regnskab etc.
01.12.2021
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.10.2019 - 30.09.2020
Offentliggjort: 16.03.2021 (260 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (16.03.2021)
Årsrapport 2018 (17.03.2020)
Årsrapport 2017 (13.03.2019)
Årsrapport 2016 (27.02.2018)
Årsrapport 2015 (28.03.2017)
Statstidende
01.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
01.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Thomas Kirkegaard Demming 08.05.2014
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Tom Kirkegaard Demming 16.02.2020 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Tom Kirkegaard Demming 16.02.2020 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.