Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.887'

Primær drift

-44.799

Årets resultat

-212'

Aktiver

3.283'

Kortfristede aktiver

95.829

Egenkapital

-1.516'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-46 %

Likviditetsgrad

9 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
07.06.2021
2019
02.07.2020
2018
08.04.2019
2017
23.03.2018
2016
30.05.2017
2015
07.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.887.1963.214.1552.926.5412.810.8461.820.9061.410.8071.268.8301.450.665
Resultat af primær drift-44.799422.057-233.062-434.164-343.703-19.382-81.588113.327
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter8.1501.7002.30011.5797.30045.83410.218287
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-175.577-173.043-196.636-190.004-72.692-172.400-105.819-94.566
Resultat før skat-212.226250.714-427.398-612.589-304.949-152.332-177.1890
Resultat-212.226250.714-427.398-612.589-304.949-152.332-177.18913.032
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
07.06.2021
2019
02.07.2020
2018
08.04.2019
2017
23.03.2018
2016
30.05.2017
2015
07.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 93.063238.931103.570107.077154.9181.320.803868.591309.182
Likvider2.7662.948119.62480.282213.91839.99437.764116.720
Kortfristede aktiver95.829241.879223.194187.359368.8361.360.797906.355425.902
Immaterielle aktiver og goodwill244.895342.854440.813625.344838.732317.427432.856548.285
Finansielle anlægsaktiver25.00025.00025.00025.00071.161025.0000
Materielle aktiver2.917.1533.200.3953.531.2143.773.485449.758245.554432.035310.337
Langfristede aktiver3.187.0483.568.2493.997.0274.423.8291.359.651562.981889.891858.622
Aktiver3.282.8773.810.1284.220.2214.611.1881.728.4871.923.7781.796.2461.284.524
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
07.06.2021
2019
02.07.2020
2018
08.04.2019
2017
23.03.2018
2016
30.05.2017
2015
07.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-1.515.528-1.303.302-1.554.016-1.126.619-527.428-182.019-57.637119.551
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker2.850.2072.725.0002.974.9993.225.00001.193.6671.455.964916.077
Anden langfristet gæld937.1961.473.3841.654.4791.960.8760000
Leverandører af varer og tjenesteydelser74.19289.98474.67075.8361.993.355586.31438.71256.704
Kortfristede forpligtelser1.011.002915.0461.144.759551.9312.255.915912.130397.919248.896
Gældsforpligtelser4.798.4055.113.4305.774.2375.737.8072.255.9152.105.7971.853.8831.164.973
Forpligtelser4.798.4055.113.4305.774.2375.737.8072.255.9152.105.7971.853.8831.164.973
Passiver3.282.8773.810.1284.220.2214.611.1881.728.4871.923.7781.796.2461.284.524
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
07.06.2021
2019
02.07.2020
2018
08.04.2019
2017
23.03.2018
2016
30.05.2017
2015
07.03.2016
Afkastningsgrad -1,4 %11,1 %-5,5 %-9,4 %-19,9 %-1,0 %-4,5 %8,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,0 %-19,2 %27,5 %54,4 %57,8 %83,7 %307,4 %10,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -46,2 %-34,2 %-36,8 %-24,4 %-30,5 %-9,5 %-3,2 %9,3 %
Likviditetsgrad 9,5 %26,4 %19,5 %33,9 %16,3 %149,2 %227,8 %171,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GenereltÅrsregnskabet for Tandlægeselskabet Spartan ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er til sikkerhed for mellemværende med Ringkjøbing Landbobank stillet sikkerhed i selskabets ejendom på Tjørnevej 2 A, 3230 Græsted, med DKK 1.650.000 ,-.Ejendommen er i årsrapporten indregnet med DKK 2.432.834 ,-Til sikkerhed for mellemværende med Ringkjøbing Landbobank er der endvidere afgivet virksomhedspant nom. kr. 1.000.000,- i driftsmidler, der i årsregnskabet er opført til DKK 484.320,-Selskabet har afgivet kautionserklæring for mellemværende mellem Banknordik og søsterselskabet Sisimut Dental & Trading ApS, cvr.nr. 12 22 24 24.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Tandlægeselskabet Spartan ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive tandlægeklinik.