Copied

2019, DKK
06.09.2020
Bruttoresultat

3.911'

Primær drift

-241'

Årets resultat

-206'

Aktiver

1.932'

Kortfristede aktiver

1.589'

Egenkapital

545'

Afkastningsgrad

-12 %

Soliditetsgrad

28 %

Likviditetsgrad

146 %

Resultat
06.09.2020
Årsrapport
2019
06.09.2020
2018
04.04.2019
2017
22.05.2018
2016
29.03.2017
2015
05.07.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.911.1863.276.7574.061.3843.558.4544.662.328
Resultat af primær drift-240.955346.512719.058422.565-264.539
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter01093.229011.406
Finansieringsomkostninger-21.119-5.260-14.2600-138.346
Andre finansielle omkostninger000-16.311-138.346
Resultat før skat-262.074341.361708.027406.254-391.479
Resultat-206.185276.336676.850406.254-391.479
Forslag til udbytte00000
Aktiver
06.09.2020
Årsrapport
2019
06.09.2020
2018
04.04.2019
2017
22.05.2018
2016
29.03.2017
2015
05.07.2016
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.417.258883.4541.528.232932.214762.306
Likvider171.783434.994327.250152295
Kortfristede aktiver1.589.0411.318.4481.855.482932.366762.601
Immaterielle aktiver og goodwill000168.000336.000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver342.960321.2041.852144.251243.551
Langfristede aktiver342.960321.2041.852312.251579.551
Aktiver1.932.0011.639.6521.857.3341.244.6171.342.152
Aktiver
06.09.2020
Passiver
06.09.2020
Årsrapport
2019
06.09.2020
2018
04.04.2019
2017
22.05.2018
2016
29.03.2017
2015
05.07.2016
Forslag til udbytte00000
Egenkapital544.979751.164474.828-202.022-608.295
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker131.06600011.857
Anden langfristet gæld165.7110000
Leverandører af varer og tjenesteydelser446.667148.102851.665731.660687.695
Kortfristede forpligtelser1.090.245888.4881.382.5061.446.6391.938.590
Gældsforpligtelser1.387.022888.4881.382.5061.446.6391.950.447
Forpligtelser1.387.022888.4881.382.5061.446.6391.950.447
Passiver1.932.0011.639.6521.857.3341.244.6171.342.152
Passiver
06.09.2020
Nøgletal
06.09.2020
Årsrapport
2019
06.09.2020
2018
04.04.2019
2017
22.05.2018
2016
29.03.2017
2015
05.07.2016
Afkastningsgrad -12,5 %21,1 %38,7 %34,0 %-19,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -37,8 %36,8 %142,5 %-201,1 %64,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.140,9 %6.587,7 %5.042,5 %Na.-191,2 %
Soliditestgrad 28,2 %45,8 %25,6 %-16,2 %-45,3 %
Likviditetsgrad 145,8 %148,4 %134,2 %64,5 %39,3 %
Resultat
06.09.2020
Gæld
06.09.2020
Årsrapport
06.09.2020
Nyeste:01.01.2019- 31.12.2019(offentliggjort: 06.09.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
06.09.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2020-09-03
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 19 - 31. 12. 19 for CBG Entreprise ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består af entreprisevirksomhed, herunder bygge- og anlægsarbejder.