Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

46.787

Primær drift
Na.
Årets resultat

36.056

Aktiver

157'

Kortfristede aktiver

157'

Egenkapital

131'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

83 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.08.2021
2019
06.10.2020
2018
02.10.2019
2017
04.10.2018
2016
29.09.2017
2015
07.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat46.78787.062-8.366-9.000-4.000-1.577-4.000
Resultat af primær drift000-9.000-4.000-1.577-4.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-561-234-1.200-1.200-2.200-1.200-1.200
Resultat før skat46.22600-10.200-6.200-2.777-5.200
Resultat36.05686.828-9.566-10.200-6.200-2.777-5.200
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.08.2021
2019
06.10.2020
2018
02.10.2019
2017
04.10.2018
2016
29.09.2017
2015
07.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 78.10178.7104.0004.000000
Likvider78.99893.60011.6502.85014.05016.2507.450
Kortfristede aktiver157.099172.31015.6506.85014.05016.2507.450
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver157.099172.31015.6506.85014.05016.2507.450
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.08.2021
2019
06.10.2020
2018
02.10.2019
2017
04.10.2018
2016
29.09.2017
2015
07.10.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital131.16895.112-1.716-2.150-1.9504.250-2.973
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.2509.00010.0005.000000
Kortfristede forpligtelser25.93177.19817.3669.00016.00012.00010.423
Gældsforpligtelser25.93177.19817.3669.00016.00012.00010.423
Forpligtelser25.93177.19817.3669.00016.00012.00010.423
Passiver157.099172.31015.6506.85014.05016.2507.450
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.08.2021
2019
06.10.2020
2018
02.10.2019
2017
04.10.2018
2016
29.09.2017
2015
07.10.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-131,4 %-28,5 %-9,7 %-53,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,5 %91,3 %557,5 %474,4 %317,9 %-65,3 %174,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 83,5 %55,2 %-11,0 %-31,4 %-13,9 %26,2 %-39,9 %
Likviditetsgrad 605,8 %223,2 %90,1 %76,1 %87,8 %135,4 %71,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-29
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 2021 - 30. 04. 2022 for Aficionado ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive handel.