Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-2.500

Årets resultat

86.394

Aktiver

1.311'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.298'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.02.2022
2019
01.02.2021
2018
24.01.2020
2017
25.01.2019
2016
22.01.2018
2015
23.01.2017
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat86.394374.076198.366-2.19046.5358.780129.170
Resultat86.394374.076198.366-2.19046.5358.780129.170
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.02.2022
2019
01.02.2021
2018
24.01.2020
2017
25.01.2019
2016
22.01.2018
2015
23.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider0000000
Kortfristede aktiver0000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.310.7121.221.818845.242644.376644.066615.031603.751
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.310.7121.221.818845.242644.376644.066615.031603.751
Aktiver1.310.7121.221.818845.242644.376644.066615.031603.751
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.02.2022
2019
01.02.2021
2018
24.01.2020
2017
25.01.2019
2016
22.01.2018
2015
23.01.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital1.298.2121.211.818837.742639.376641.566595.031586.251
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0002.5002.5002.5000
Kortfristede forpligtelser12.50010.0007.5005.0002.50020.00017.500
Gældsforpligtelser12.50010.0007.5005.0002.50020.00017.500
Forpligtelser12.50010.0007.5005.0002.50020.00017.500
Passiver1.310.7121.221.818845.242644.376644.066615.031603.751
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.02.2022
2019
01.02.2021
2018
24.01.2020
2017
25.01.2019
2016
22.01.2018
2015
23.01.2017
Afkastningsgrad -0,2 %-0,2 %-0,3 %-0,4 %-0,4 %-0,4 %-0,4 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,7 %30,9 %23,7 %-0,3 %7,3 %1,5 %22,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,0 %99,2 %99,1 %99,2 %99,6 %96,7 %97,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:RegnskabsgrundlagÅrsrapporten for B. B. Ravnebjerg Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for B. B. Ravnebjerg Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterVirksomhedens væsentligste aktivitet har været at eje anparter i Sydkysten MA Holding ApS.