Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1.111

Primær drift
Na.
Årets resultat

3.052'

Aktiver

7.644'

Kortfristede aktiver

6.117'

Egenkapital

7.523'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
2020
07.06.2021
2019
02.06.2020
2018
04.06.2019
2017
21.03.2018
2016
01.06.2017
2015
20.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.111-11.277-8.178-3.125-2.432-2.000-1.250-1.251
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter2.811.283546.73641.783180.0771.974000
Finansieringsomkostninger-407.906-3.292-40.773-405-38.370-67-650
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat3.590.5771.549.9621.305.597906.404662.709402.803200.603103.756
Resultat3.052.1581.432.7361.306.795880.334662.291402.803200.603103.756
Forslag til udbytte-600.000-114.400-113.000-200.000-200.000-105.800-103.400-50.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
2020
07.06.2021
2019
02.06.2020
2018
04.06.2019
2017
21.03.2018
2016
01.06.2017
2015
20.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 001.1980333300
Likvider91.6221.133.068440.742347.360198.637266.688237.187229.102
Kortfristede aktiver6.117.2623.918.3741.678.6301.178.534562.228266.721237.187229.102
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.526.305787.9941.620.1991.007.434917.849656.312426.442244.524
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver1.526.305787.9941.620.1991.007.434917.849656.312426.442244.524
Aktiver7.643.5674.706.3683.298.8292.185.9681.480.077923.033663.629473.626
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
2020
07.06.2021
2019
02.06.2020
2018
04.06.2019
2017
21.03.2018
2016
01.06.2017
2015
20.05.2016
Forslag til udbytte600.000114.400113.000200.000200.000105.800103.40050.600
Egenkapital7.522.8974.585.1393.265.4032.158.6081.478.274921.783622.379472.376
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.00012.1686.0001.2501.2501.2501.2501.250
Kortfristede forpligtelser120.670121.22933.42627.3601.8031.25041.2501.250
Gældsforpligtelser120.670121.22933.42627.3601.8031.25041.2501.250
Forpligtelser120.670121.22933.42627.3601.8031.25041.2501.250
Passiver7.643.5674.706.3683.298.8292.185.9681.480.077923.033663.629473.626
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
2020
07.06.2021
2019
02.06.2020
2018
04.06.2019
2017
21.03.2018
2016
01.06.2017
2015
20.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,6 %31,2 %40,0 %40,8 %44,8 %43,7 %32,2 %22,0 %
Payout-ratio 19,7 %8,0 %8,6 %22,7 %30,2 %26,3 %51,5 %48,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,4 %97,4 %99,0 %98,7 %99,9 %99,9 %93,8 %99,7 %
Likviditetsgrad 5.069,4 %3.232,2 %5.021,9 %4.307,5 %31.182,9 %21.337,7 %575,0 %18.328,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Eskildsen ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr. Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligten. Sammenligningstallene i årsregnskabet er ikke revideret.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Eskildsen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber samt anden virksomhed efter ledelsens skøn.