Copied

2020, DKK
23.12.2021
Bruttoresultat

7.446'

Primær drift

2.242'

Årets resultat

-2.622'

Aktiver

133''

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

18.224'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

14 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.12.2021
Årsrapport
2020
23.12.2021
2019
23.12.2019
2018
14.06.2019
2017
21.06.2018
2016
10.05.2017
2015
10.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.445.6626.851.77007.890.5037.574.7677.204.5400
Resultat af primær drift2.242.3926.851.7704.099.244007.204.5401.176.217
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000009.928
Finansieringsomkostninger-5.596.971-5.747.698-3.090.467-1.711.205-1.898.053-2.026.3343.723.822
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-3.354.5791.104.0721.008.7776.179.2985.676.7145.178.206-2.537.677
Resultat-2.621.517783.722782.9874.818.3084.339.8373.907.000-1.637.862
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.12.2021
Årsrapport
2020
23.12.2021
2019
23.12.2019
2018
14.06.2019
2017
21.06.2018
2016
10.05.2017
2015
10.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.003.0034.292.2621.285.3311.335.2931.487.9911.799.081973.137
Likvider2.568.8043.320.9102.107.028378.842219.947341.3976.176.559
Kortfristede aktiver0000007.149.696
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver126.600.000131.803.270128.000.000128.000.000128.000.000128.000.000128.000.000
Langfristede aktiver126.600.000131.803.270128.000.000128.000.000128.000.000128.000.000128.000.000
Aktiver133.171.807139.416.442131.392.359129.714.135129.707.938130.140.478135.149.696
Aktiver
23.12.2021
Passiver
23.12.2021
Årsrapport
2020
23.12.2021
2019
23.12.2019
2018
14.06.2019
2017
21.06.2018
2016
10.05.2017
2015
10.05.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital18.224.20720.845.72421.023.29853.140.31248.322.00443.982.16740.075.167
Hensatte forpligtelser7.760.4178.493.4797.739.0047.513.2146.495.1505.493.3764.470.993
Langfristet gæld til banker0008.747.33410.448.32912.007.6610
Anden langfristet gæld2.500.00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.96072.06100000
Kortfristede forpligtelser2.587.1835.127.2392.630.0577.642.4557.448.8267.500.86715.786.942
Gældsforpligtelser107.187.183110.077.239102.630.05769.060.60974.890.78480.664.93590.603.536
Forpligtelser107.187.183110.077.239102.630.05769.060.60974.890.78480.664.93590.603.536
Passiver133.171.807139.416.442131.392.359129.714.135129.707.938130.140.478135.149.696
Passiver
23.12.2021
Nøgletal
23.12.2021
Årsrapport
2020
23.12.2021
2019
23.12.2019
2018
14.06.2019
2017
21.06.2018
2016
10.05.2017
2015
10.05.2016
Afkastningsgrad 1,7 %4,9 %3,1 %Na.Na.5,5 %0,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -14,4 %3,8 %3,7 %9,1 %9,0 %8,9 %-4,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 40,1 %119,2 %132,6 %Na.Na.355,5 %-31,6 %
Soliditestgrad 13,7 %15,0 %16,0 %41,0 %37,3 %33,8 %29,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.45,3 %
Resultat
23.12.2021
Gæld
23.12.2021
Årsrapport
23.12.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 23.12.2021)
Beretning
23.12.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Ejendomsselskabet af 11/6 2009 A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabet blev stiftet den 11. juni 2009 med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og gevinst ved videresalg af hotelejendommen HOTEL DGI Huset Herning, Kousgårds Plads 3, 7400 Herning. Ejendommen, der omfatter 4. 764 m2 etageareal med 152 værelser og tilhørende parkeringsfaciliteter, er siden 1. september 2011 udlejet på en 25-årig lejeaftale til DGI Huset Herning A/S. Lejeaftalen er indgået med en minimumsbetaling og en opskalering af lejebetalingen i forhold til hotellets belægningsprocent.