Copied

Status: Normal
GALST ADVOKATAKTIESELSKAB
32285570
Gammel Strand 44, 1202 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
GALST ADVOKATAKTIESELSKAB er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed. Når Selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at være et advokatselskab, skal Selskabet straks ændre sit navn og formål eller indlede likvidation. Der skal straks gives meddelelse herom til Advokatrådet.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 27.01.2023
Status
NORMAL.
Etableret
29.06.2009 (11 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.250.000,00 (DKK)
(01.11.2012)
Ansatte
35, 2018 (årsværk: 15)
35, kvt. 3. 2019 (årsværk: 15)
35, mdr. 9. 2019 (årsværk: 15)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
27.06.2022
Bruttoresultat

26.195'

Primær drift

6.817'

Årets resultat

5.081'

Aktiver

19.790'

Kortfristede aktiver

17.982'

Egenkapital

6.707'

Afkastningsgrad

34 %

Soliditetsgrad

34 %

Likviditetsgrad

151 %

Regnskab etc.
27.01.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Erklæring om udvidet gennemgang
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 27.06.2022 (214 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (27.06.2022)
Årsrapport 2020 (27.05.2021)
Årsrapport 2019 (04.06.2020)
Årsrapport 2018 (15.05.2019)
Årsrapport 2017 (04.06.2018)
Årsrapport 2016 (21.06.2017)
Årsrapport 2015 (23.05.2016)
Statstidende
27.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
27.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Christian Steen Laursen 16.09.2016 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Christian Steen Laursen 01.10.2012 bestyrelse
Hans Christian Galst 10.08.2009 formand
Kristian Strandberg Ivanov Dreyer 29.06.2009 bestyrelse
Stiftere
StiftereStatusDato
Hans Christian Galst 29.06.2009
Ulf Svejgaard Poulsen 29.06.2009
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
LEGALST HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 32553265) NORMAL 15.09.2016 33,33-49,99% 33,33 %
KD HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 32553362) NORMAL 15.09.2016 33,33-49,99% 33,33 %
SELESTHE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 34711224) NORMAL 15.09.2016 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.