Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

1.001'

Årets resultat

841'

Aktiver

3.603'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

3.592'

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
26.05.2021
2019
07.07.2020
2018
02.05.2019
2017
08.05.2018
2016
04.05.2017
2015
07.06.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift1.000.7811.522.3451.339.7890670.612660.4841.004.849-13.813
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 1.012.3711.535.7401.349.811692.038679.662669.8591.014.9240
Finansielle indtægter30137.99345.69700000
Finansieringsomkostninger-160.172-96.572-3.266-573-3.536-6.92512.14753.012
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat840.6391.563.7661.382.220683.340667.076653.559992.702587.581
Resultat840.6391.563.7661.382.220683.340667.076653.559992.702587.581
Forslag til udbytte-58.900-160.000-160.000-690.000-740.000-810.000-1.175.000-300.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
26.05.2021
2019
07.07.2020
2018
02.05.2019
2017
08.05.2018
2016
04.05.2017
2015
07.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 030.3575.80900000
Likvider480.1615.252106.185592.503470.529155.75053.1160
Kortfristede aktiver00000000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver644.434848.473821.683328.858518.3221.021.8591.527.9241.265.805
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver644.434848.473821.683328.858518.3221.021.8591.527.9241.265.805
Aktiver3.603.1862.922.5471.605.691921.361988.8511.177.6091.581.0401.265.805
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
26.05.2021
2019
07.07.2020
2018
02.05.2019
2017
08.05.2018
2016
04.05.2017
2015
07.06.2016
Forslag til udbytte58.900160.000160.000690.000740.000810.0001.175.000300.000
Egenkapital3.591.9802.911.3411.507.575815.355872.0151.014.9391.536.380843.677
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.2507.2507.2507.2507.250000
Kortfristede forpligtelser11.20611.20698.116106.006116.836162.67044.660422.128
Gældsforpligtelser11.20611.20698.116106.006116.836162.67044.660422.128
Forpligtelser11.20611.20698.116106.006116.836162.67044.660422.128
Passiver3.603.1862.922.5471.605.691921.361988.8511.177.6091.581.0401.265.805
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
26.05.2021
2019
07.07.2020
2018
02.05.2019
2017
08.05.2018
2016
04.05.2017
2015
07.06.2016
Afkastningsgrad 27,8 %52,1 %83,4 %Na.67,8 %56,1 %63,6 %-1,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,4 %53,7 %91,7 %83,8 %76,5 %64,4 %64,6 %69,6 %
Payout-ratio 7,0 %10,2 %11,6 %101,0 %110,9 %123,9 %118,4 %51,1 %
Gældsdæknings-nøgletal 624,8 %1.576,4 %41.022,3 %Na.18.965,3 %9.537,7 %-8.272,4 %26,1 %
Soliditestgrad 99,7 %99,6 %93,9 %88,5 %88,2 %86,2 %97,2 %66,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.03.2022- 28.02.2023(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Duus Holding ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. marts 2022 - 28. februar 2023 for Duus Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandel i associeret selskab samt værdipapirer.