Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

5.045'

Primær drift

4.372'

Årets resultat

3.402'

Aktiver

4.779'

Kortfristede aktiver

4.569'

Egenkapital

3.527'

Afkastningsgrad

91 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
14.10.2020
2018
12.11.2019
2017
09.01.2019
2016
08.01.2018
2015
16.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.045.3745.566.6195.533.3014.509.9814.277.0034.297.875
Resultat af primær drift4.371.8284.876.1194.935.6333.896.6033.717.5323.738.771
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter05700092
Finansieringsomkostninger-8.702-3.791-894-652-85-17
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat4.363.1264.872.3854.934.7393.895.9513.717.4473.738.846
Resultat3.401.9433.798.9303.848.0473.037.7452.898.4382.913.142
Forslag til udbytte-3.402.000-3.799.000-3.848.000-3.038.000-2.899.000-2.913.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
14.10.2020
2018
12.11.2019
2017
09.01.2019
2016
08.01.2018
2015
16.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.523.7743.999.0894.341.8954.493.0954.487.5401.697.199
Likvider1.045.0702.720.8301.375.684170.3728.8852.977.258
Kortfristede aktiver4.568.8446.719.9195.717.5794.663.4674.496.4254.674.457
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver209.92500000
Langfristede aktiver209.92500395.26400
Aktiver4.778.7696.719.9195.717.5795.058.7314.496.4254.674.457
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
14.10.2020
2018
12.11.2019
2017
09.01.2019
2016
08.01.2018
2015
16.12.2016
Forslag til udbytte3.402.0003.799.0003.848.0003.038.0002.899.0002.913.000
Egenkapital3.527.0553.924.1123.973.1823.163.1353.024.3903.038.952
Hensatte forpligtelser0003.64100
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser199.661469.531375.609696.620475.847469.561
Kortfristede forpligtelser292.9661.725.599641.0771.039.7811.472.0351.635.505
Gældsforpligtelser1.251.7142.795.8071.744.3971.891.9551.472.0351.635.505
Forpligtelser1.251.7142.795.8071.744.3971.891.9551.472.0351.635.505
Passiver4.778.7696.719.9195.717.5795.058.7314.496.4254.674.457
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
14.10.2020
2018
12.11.2019
2017
09.01.2019
2016
08.01.2018
2015
16.12.2016
Afkastningsgrad 91,5 %72,6 %86,3 %77,0 %82,7 %80,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 96,5 %96,8 %96,9 %96,0 %95,8 %95,9 %
Payout-ratio 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Gældsdæknings-nøgletal 50.239,3 %128.623,6 %552.084,2 %597.638,5 %4.373.567,1 %21.992.770,6 %
Soliditestgrad 73,8 %58,4 %69,5 %62,5 %67,3 %65,0 %
Likviditetsgrad 1.559,5 %389,4 %891,9 %448,5 %305,5 %285,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.