Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

3.332'

Primær drift

564'

Årets resultat

421'

Aktiver

2.888'

Kortfristede aktiver

1.928'

Egenkapital

664'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

89 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
15.04.2021
2019
11.09.2020
2018
13.06.2019
2017
15.05.2018
2016
08.06.2017
2015
08.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.332.0492.761.4852.186.3702.745.2812.643.7462.083.1032.508.9501.396.385
Resultat af primær drift563.956274.116-98.648215.511381.86112.231608.68256.581
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1000011.50206626371.624
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-22.230-17.462-28.986-41.951-64.572-60.172-15.735-26.775
Resultat før skat541.826256.654-127.634185.062317.289-47.279593.5840
Resultat420.516198.128-102.154137.859245.415-37.886458.63018.224
Forslag til udbytte-400.000-150.00000-200.000-450.000-450.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
15.04.2021
2019
11.09.2020
2018
13.06.2019
2017
15.05.2018
2016
08.06.2017
2015
08.04.2016
Kortfristede varebeholdninger155.000100.000250.000100.000125.00095.00095.000200.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.555.5711.199.192897.1761.554.3931.259.227956.6221.012.5571.386.200
Likvider217.823179.44958.5224.28411.412122.531542.179251.515
Kortfristede aktiver1.928.3941.478.6411.205.6981.658.6771.395.6391.174.1531.649.7361.837.715
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver959.2521.114.7031.281.7601.450.0381.439.3551.244.771890.369291.934
Langfristede aktiver959.2521.114.7031.281.7601.450.0381.439.3551.244.771890.369291.934
Aktiver2.887.6462.593.3442.487.4583.108.7152.834.9942.418.9242.540.1052.129.649
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
15.04.2021
2019
11.09.2020
2018
13.06.2019
2017
15.05.2018
2016
08.06.2017
2015
08.04.2016
Forslag til udbytte400.000150.00000200.000450.000450.0000
Egenkapital663.731393.215195.087297.241359.382563.968601.854143.224
Hensatte forpligtelser59.90158.81035.08960.56947.4344.74414.13710.310
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000299.600400.0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser202.688159.013172.328138.350175.510167.091178.580150.332
Kortfristede forpligtelser2.164.0142.006.3932.018.2022.377.2032.026.9341.274.2761.464.5401.898.517
Gældsforpligtelser2.164.0142.141.3192.257.2822.750.9052.428.1781.850.2121.924.1141.976.115
Forpligtelser2.164.0142.141.3192.257.2822.750.9052.428.1781.850.2121.924.1141.976.115
Passiver2.887.6462.593.3442.487.4583.108.7152.834.9942.418.9242.540.1052.129.649
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
15.04.2021
2019
11.09.2020
2018
13.06.2019
2017
15.05.2018
2016
08.06.2017
2015
08.04.2016
Afkastningsgrad 19,5 %10,6 %-4,0 %6,9 %13,5 %0,5 %24,0 %2,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 63,4 %50,4 %-52,4 %46,4 %68,3 %-6,7 %76,2 %12,7 %
Payout-ratio 95,1 %75,7 %Na.Na.81,5 %-1.187,8 %98,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 23,0 %15,2 %7,8 %9,6 %12,7 %23,3 %23,7 %6,7 %
Likviditetsgrad 89,1 %73,7 %59,7 %69,8 %68,9 %92,1 %112,6 %96,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Kruså El-Service ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Kreditbanken har ejerpantebrev med hovedstol kr. 400.000.Der er leasede aktiver til en regnskabsmæssigværdi pr. 31.12.22 på kr. 379.343 og en gæld på kr. 105.136.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Kruså El-Service ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets formål er drift af elektrikervirksomhedSelskabets væsentligste aktiviteter er drift af elektrikervirksomhed. Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af drift af elektrikervirksomhed.