Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

12.598

Årets resultat

12.481

Aktiver

53.972

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

52.722

Afkastningsgrad

23 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.10.2021
2019
06.10.2020
2018
21.08.2019
2017
17.08.2018
2016
21.08.2017
2015
31.08.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift12.59826.63644.00268.55039.728078.710
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 15.78533.19946.56470.86242.54053.33582.772
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-117-193-2710-21000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat12.48126.44343.73168.55039.51849.27378.710
Resultat12.48126.44343.73168.55039.51849.27378.710
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.10.2021
2019
06.10.2020
2018
21.08.2019
2017
17.08.2018
2016
21.08.2017
2015
31.08.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider11.51914.62654.81754.78851.56152.27052.271
Kortfristede aktiver00000052.271
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver42.45359.86573.23197.52969.20780.002109.439
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver42.45359.86573.23197.52969.20780.002109.439
Aktiver53.97274.491128.048152.317120.768132.272161.710
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.10.2021
2019
06.10.2020
2018
21.08.2019
2017
17.08.2018
2016
21.08.2017
2015
31.08.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital52.72273.241126.798151.067119.518129.272158.710
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.2501.25000000
Kortfristede forpligtelser1.2501.2501.2501.2501.2503.0003.000
Gældsforpligtelser1.2501.2501.2501.2501.2503.0003.000
Forpligtelser1.2501.2501.2501.2501.2503.0003.000
Passiver53.97274.491128.048152.317120.768132.272161.710
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.10.2021
2019
06.10.2020
2018
21.08.2019
2017
17.08.2018
2016
21.08.2017
2015
31.08.2016
Afkastningsgrad 23,3 %35,8 %34,4 %45,0 %32,9 %Na.48,7 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,7 %36,1 %34,5 %45,4 %33,1 %38,1 %49,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 10.767,5 %13.801,0 %16.236,9 %Na.18.918,1 %Na.Na.
Soliditestgrad 97,7 %98,3 %99,0 %99,2 %99,0 %97,7 %98,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.1.742,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Eilersen Holding Randers ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Eilersen Holding Randers ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele i associeret selskab.