Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

93.328

Årets resultat

105'

Aktiver

1.309'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.029'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.11.2021
2019
13.11.2020
2018
18.09.2019
2017
10.09.2018
2016
21.08.2017
2015
31.08.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift93.328104.408151.985113.14373.81147.48578.647
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 103.430105.970154.279115.45487.59753.33582.772
Finansielle indtægter23.39215.17717.25415.02510.7471.73724
Finansieringsomkostninger-11.581-11.060-10.333-38.604-18.153-27.74544.194
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat105.139108.525158.90689.56466.40521.47734.477
Resultat105.158108.533158.85478.55271.04728.22544.926
Forslag til udbytte-57.200-56.500-55.300-54.000-52.90000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.11.2021
2019
13.11.2020
2018
18.09.2019
2017
10.09.2018
2016
21.08.2017
2015
31.08.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 707.556527.729532.270471.648497.53417.66010.840
Likvider211.925721.61513.9310131.974122.793
Kortfristede aktiver000000331.158
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver389.056775.140715.735632.318559.404130.002109.439
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver389.056775.140715.735632.318559.404130.002109.439
Aktiver1.308.5371.302.9411.252.5961.121.2521.088.226407.046440.597
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.11.2021
2019
13.11.2020
2018
18.09.2019
2017
10.09.2018
2016
21.08.2017
2015
31.08.2016
Forslag til udbytte57.20056.50055.30054.00052.90000
Egenkapital1.028.874980.216926.984822.130796.478380.291402.665
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0003.0003.0003.0009.55500
Kortfristede forpligtelser275.049315.607286.022289.540291.74826.75537.932
Gældsforpligtelser279.663322.725325.612299.122291.74826.75537.932
Forpligtelser279.663322.725325.612299.122291.74826.75537.932
Passiver1.308.5371.302.9411.252.5961.121.2521.088.226407.046440.597
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
24.11.2021
2019
13.11.2020
2018
18.09.2019
2017
10.09.2018
2016
21.08.2017
2015
31.08.2016
Afkastningsgrad 7,1 %8,0 %12,1 %10,1 %6,8 %11,7 %17,9 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 10,2 %11,1 %17,1 %9,6 %8,9 %7,4 %11,2 %
Payout-ratio 54,4 %52,1 %34,8 %68,7 %74,5 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 805,9 %944,0 %1.470,9 %293,1 %406,6 %171,1 %-178,0 %
Soliditestgrad 78,6 %75,2 %74,0 %73,3 %73,2 %93,4 %91,4 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.873,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SDN Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for SDN Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at foretage investeringer samt at eje kapitalandele i andre selskaber.