Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.053'

Primær drift
Na.
Årets resultat

277'

Aktiver

15.658'

Kortfristede aktiver

666'

Egenkapital

2.292'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

62 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.01.2021
2018
09.12.2019
2017
02.11.2018
2016
11.10.2017
2015
29.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.053.1711.066.0991.075.1591.078.9161.075.2151.077.807
Resultat af primær drift0678.123687.183690.941867.743870.327
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter09.3195291.74800
Finansieringsomkostninger-310.338-235.653-404.581-447.86600
Andre finansielle omkostninger0000-484.924-514.083
Resultat før skat354.531451.789283.131244.823360.289329.599
Resultat276.871352.855220.668190.533279.055253.174
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.01.2021
2018
09.12.2019
2017
02.11.2018
2016
11.10.2017
2015
29.09.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 335.1921.483.56313.53248.50549.21544.714
Likvider330.507306.36468.434173.97284.21165.837
Kortfristede aktiver665.6991.789.92781.966222.477133.426110.551
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver14.991.96914.588.6528.251.4868.535.4628.923.4379.130.909
Langfristede aktiver14.991.96914.588.6528.251.4868.535.4628.923.4379.130.909
Aktiver15.657.66816.378.5798.333.4528.757.9399.056.8639.241.460
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.01.2021
2018
09.12.2019
2017
02.11.2018
2016
11.10.2017
2015
29.09.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital2.292.2482.015.3771.662.5221.297.9671.494.9131.215.858
Hensatte forpligtelser380.000380.000380.000324.000378.974338.868
Langfristet gæld til banker003.485.8443.830.8064.165.4134.476.006
Anden langfristet gæld00312.298496.76800
Leverandører af varer og tjenesteydelser000002
Kortfristede forpligtelser1.073.9835.146.997904.6571.038.0211.065.7571.073.370
Gældsforpligtelser12.985.42013.983.2026.290.9307.135.9727.182.9767.686.734
Forpligtelser12.985.42013.983.2026.290.9307.135.9727.182.9767.686.734
Passiver15.657.66816.378.5798.333.4528.757.9399.056.8639.241.460
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.01.2021
2018
09.12.2019
2017
02.11.2018
2016
11.10.2017
2015
29.09.2016
Afkastningsgrad Na.4,1 %8,2 %7,9 %9,6 %9,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,1 %17,5 %13,3 %14,7 %18,7 %20,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.287,8 %169,9 %154,3 %Na.Na.
Soliditestgrad 14,6 %12,3 %19,9 %14,8 %16,5 %13,2 %
Likviditetsgrad 62,0 %34,8 %9,1 %21,4 %12,5 %10,3 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for Ejendomsanpartsselskabet Håndværkervej 3, Frederikshavn.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i opførelse og udlejning af erhvervsejendom.