Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

705'

Primær drift

-157'

Årets resultat

-241'

Aktiver

1.770'

Kortfristede aktiver

1.184'

Egenkapital

54.710

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

3 %

Likviditetsgrad

69 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.04.2022
2020
10.02.2021
2019
13.02.2020
2018
01.04.2019
2017
26.02.2018
2016
15.05.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat705.255418.165615.81265.891-17.67242.132-30.878-67.672
Resultat af primær drift-156.798-154.91492.128-136.9260000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter2.4082.2932.1842.2232.1542.0251.9901.886
Finansieringsomkostninger-64.348-83.893-75.599-36.732-29.473-39.855-33.059-20.807
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-218.738-236.51418.713-171.435-217.102-118.288-134.920-128.346
Resultat-241.112-97.55742.451-252.799-169.340-92.264-105.686-98.878
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.04.2022
2020
10.02.2021
2019
13.02.2020
2018
01.04.2019
2017
26.02.2018
2016
15.05.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger47.4193.3603.3602.6000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 64.474209.400114.532182.864138.795127.19786.10174.906
Likvider1.072.119215.821337.647328.494123.06384.67732.14791.638
Kortfristede aktiver1.184.012428.581455.539513.9580000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver586.1881.370.2001.497.1181.085.017381.225467.558304.0350
Langfristede aktiver586.1881.370.2001.497.1181.085.0170000
Aktiver1.770.2001.798.7811.952.6571.598.975650.541679.432423.060483.058
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.04.2022
2020
10.02.2021
2019
13.02.2020
2018
01.04.2019
2017
26.02.2018
2016
15.05.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital54.710-204.178-106.621-149.072103.727273.067-134.669-28.983
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser9.092027086.6338.4576.9623.0003.000
Kortfristede forpligtelser1.715.4902.002.9592.059.2781.748.0470000
Gældsforpligtelser1.715.4902.002.9592.059.2781.748.047000512.041
Forpligtelser1.715.4902.002.9592.059.2781.748.047000512.041
Passiver1.770.2001.798.7811.952.6571.598.975650.541679.432423.060483.058
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.04.2022
2020
10.02.2021
2019
13.02.2020
2018
01.04.2019
2017
26.02.2018
2016
15.05.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad -8,9 %-8,6 %4,7 %-8,6 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -440,7 %47,8 %-39,8 %169,6 %-163,3 %-33,8 %78,5 %341,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -243,7 %-184,7 %121,9 %-372,8 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 3,1 %-11,4 %-5,5 %-9,3 %15,9 %40,2 %-31,8 %-6,0 %
Likviditetsgrad 69,0 %21,4 %22,1 %29,4 %Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SK Racing og Trading ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har afgivet en bankgaranti på t.kr. 150 overfor Trafikstyrelsen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for SK Racing og Trading ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er handel og udlejning samt hermed beslægtet virksomhed.