Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-15.664

Primær drift

-15.664

Årets resultat

618'

Aktiver

3.109'

Kortfristede aktiver

334'

Egenkapital

1.135'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

21 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
23.04.2021
2019
31.03.2020
2018
14.05.2019
2017
19.04.2018
2016
16.06.2017
2015
02.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-15.664-33.298-92.541-19.7870000
Resultat af primær drift-15.664-33.298-92.541-19.7870595.588-427.220-105.041
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter04.248000000
Finansieringsomkostninger-182.238-208.492-201.774-211.951-234.741-319.452-483.123-525.965
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat575.053803.0031.645.0981.013.664768.408276.136-910.343-631.006
Resultat618.174849.3961.853.7161.525.515784.091444.726-910.343-631.006
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
23.04.2021
2019
31.03.2020
2018
14.05.2019
2017
19.04.2018
2016
16.06.2017
2015
02.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 263.111645.276591.992360.98615.683168.590691691
Likvider70.917501.209000000
Kortfristede aktiver334.0281.146.485591.992360.98615.683168.590691691
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.774.9693.002.0143.761.4693.022.0562.476.6541.906.5301.296.1173.256.812
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.774.9693.002.0143.761.4693.022.0562.476.6541.906.5301.296.1173.256.812
Aktiver3.108.9974.148.4994.353.4613.383.0422.492.3372.075.1201.296.8083.257.503
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
23.04.2021
2019
31.03.2020
2018
14.05.2019
2017
19.04.2018
2016
16.06.2017
2015
02.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital1.135.159516.985-332.411-2.186.127-3.711.642-4.495.733-4.940.459-4.030.116
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00062.500187.500375.000437.500562.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser1.568.4633.256.5144.310.8725.131.6695.641.4795.820.8535.424.7676.350.119
Gældsforpligtelser1.973.8383.631.5144.685.8725.569.1696.203.9796.570.8536.237.2677.287.619
Forpligtelser1.973.8383.631.5144.685.8725.569.1696.203.9796.570.8536.237.2677.287.619
Passiver3.108.9974.148.4994.353.4613.383.0422.492.3372.075.1201.296.8083.257.503
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
23.04.2021
2019
31.03.2020
2018
14.05.2019
2017
19.04.2018
2016
16.06.2017
2015
02.06.2016
Afkastningsgrad -0,5 %-0,8 %-2,1 %-0,6 %Na.28,7 %-32,9 %-3,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 54,5 %164,3 %-557,7 %-69,8 %-21,1 %-9,9 %18,4 %15,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -8,6 %-16,0 %-45,9 %-9,3 %Na.186,4 %-88,4 %-20,0 %
Soliditestgrad 36,5 %12,5 %-7,6 %-64,6 %-148,9 %-216,6 %-381,0 %-123,7 %
Likviditetsgrad 21,3 %35,2 %13,7 %7,0 %0,3 %2,9 %0,0 %0,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for LJ Holding Nordborg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Overfor tilknyttet virksomheds pengeinstitut er der givet sikkerhed i aktier i tilknyttet virksomhed samt anparter nom. 125.000 i LJ Holding Nordborg ApS. Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor selskabets pengeinstitut for alt mellemværende med dattervirksomheden Recon A/S.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for LJ Holding Nordborg ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er som holdingselskab at eje kapitalandele i selskaber, der driver virksomhed med værktøjsfremstilling og plastsprøjtestøbning og anden virksomhed, der står i forbindele hermed. Aktuelt opfyldt ved ejerskab af Recon A/S.