Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.291'

Primær drift

302'

Årets resultat

225'

Aktiver

1.500'

Kortfristede aktiver

1.204'

Egenkapital

899'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

296 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.04.2022
2020
27.04.2021
2019
22.04.2020
2018
28.05.2019
2017
14.05.2018
2016
27.04.2017
2015
12.05.2016
Nettoomsætning557.665343.256
Bruttoresultat1.290.5911.290.5131.363.233692.8221.016.046504.98300
Resultat af primær drift301.723142.15627.52534.236274.5800108.0460
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000000561
Finansieringsomkostninger-12.718-15.752-12.939-15.615-15.157-9.65900
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat289.005126.40414.58618.621259.42377.360108.10261.639
Resultat224.92198.91210.72114.252203.06260.17284.13247.154
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.04.2022
2020
27.04.2021
2019
22.04.2020
2018
28.05.2019
2017
14.05.2018
2016
27.04.2017
2015
12.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 934.367413.396665.513570.122401.858419.784266.482191.195
Likvider269.326805.266386.90556.613214.977159.78095.50497.833
Kortfristede aktiver1.203.6931.218.6621.052.418626.735616.835579.564361.986289.028
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver295.878171.650377.286392.607493.884206.76817.5450
Langfristede aktiver295.878171.650377.286392.607493.884206.76817.5450
Aktiver1.499.5711.390.3121.429.7041.019.3421.110.719786.332379.531289.028
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.04.2022
2020
27.04.2021
2019
22.04.2020
2018
28.05.2019
2017
14.05.2018
2016
27.04.2017
2015
12.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital899.337674.415575.504564.783550.531347.469287.297203.165
Hensatte forpligtelser18.00060.0009.0009.00013.0006.0001.0000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser93.91537.96117.11914.7718.84117.8229.576657
Kortfristede forpligtelser407.104589.644690.148221.193259.482296.74491.23485.863
Gældsforpligtelser582.234655.897845.200445.559547.188432.86391.23485.863
Forpligtelser582.234655.897845.200445.559547.188432.86391.23485.863
Passiver1.499.5711.390.3121.429.7041.019.3421.110.719786.332379.531289.028
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.04.2022
2020
27.04.2021
2019
22.04.2020
2018
28.05.2019
2017
14.05.2018
2016
27.04.2017
2015
12.05.2016
Afkastningsgrad 20,1 %10,2 %1,9 %3,4 %24,7 %Na.28,5 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.15,1 %13,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,0 %14,7 %1,9 %2,5 %36,9 %17,3 %29,3 %23,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.372,4 %902,5 %212,7 %219,3 %1.811,6 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 60,0 %48,5 %40,3 %55,4 %49,6 %44,2 %75,7 %70,3 %
Likviditetsgrad 295,7 %206,7 %152,5 %283,3 %237,7 %195,3 %396,8 %336,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Tømrerfirmæt Træhuset ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Tømrerfirmæt Træhuset ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive tømrerfirma og dermed beslægtet virksomhed.