Copied

2021, DKK
24.06.2022
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

50.000

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

39.080

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

78 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
24.06.2022
Årsrapport
2021
24.06.2022
2020
05.04.2021
2019
24.04.2020
2018
27.02.2019
2017
28.05.2018
2016
17.05.2017
2015
28.05.2016
Nettoomsætning00
Bruttoresultat00000000
Resultat af primær drift000000-10.2500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat000000-10.2500
Resultat000000-10.2500
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
24.06.2022
Årsrapport
2021
24.06.2022
2020
05.04.2021
2019
24.04.2020
2018
27.02.2019
2017
28.05.2018
2016
17.05.2017
2015
28.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider00000000
Kortfristede aktiver00000000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Aktiver50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Aktiver
24.06.2022
Passiver
24.06.2022
Årsrapport
2021
24.06.2022
2020
05.04.2021
2019
24.04.2020
2018
27.02.2019
2017
28.05.2018
2016
17.05.2017
2015
28.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital39.08039.08039.08039.08039.08039.08039.08049.330
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser10.92010.92010.92010.92010.92010.92010.920670
Gældsforpligtelser10.92010.92010.92010.92010.92010.92010.920670
Forpligtelser10.92010.92010.92010.92010.92010.92010.920670
Passiver50.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.000
Passiver
24.06.2022
Nøgletal
24.06.2022
Årsrapport
2021
24.06.2022
2020
05.04.2021
2019
24.04.2020
2018
27.02.2019
2017
28.05.2018
2016
17.05.2017
2015
28.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.-20,5 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.Na.Na.Na.-26,2 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 78,2 %78,2 %78,2 %78,2 %78,2 %78,2 %78,2 %98,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
24.06.2022
Gæld
24.06.2022
Årsrapport
24.06.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 24.06.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
24.06.2022
Ingen nuværende registrering.