Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

158'

Primær drift

158'

Årets resultat

76.900

Aktiver

3.445'

Kortfristede aktiver

17.186

Egenkapital

954'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

28 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
29.06.2021
2019
26.04.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
30.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat157.555176.125164.75732.504135.354231.0220199.865
Resultat af primær drift157.555176.125164.75732.504135.354131.205-45.236-741.538
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000000032
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-57.733-25.346-5.087-5.656-5.271-36.489-40.848-60.402
Resultat før skat99.822150.779159.67026.848130.08394.716-86.084-801.908
Resultat76.900116.200124.54320.942101.46573.879-67.146-804.064
Forslag til udbytte000499.5010000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
29.06.2021
2019
26.04.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
30.03.2016
Kortfristede varebeholdninger000000057.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.8135.8135.813-15.187-15.187-15.187-2.062468.703
Likvider11.37310.590025.78218.09522.0067.06013.803
Kortfristede aktiver17.18616.4035.81310.5952.9086.8194.998539.506
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver3.428.3013.428.3013.428.3012.136.0502.178.3002.062.3632.008.4681.400.000
Langfristede aktiver3.428.3013.428.3013.428.3012.136.0502.178.3002.062.3632.008.4681.400.000
Aktiver3.445.4873.444.7043.434.1142.146.6452.181.2082.069.1822.013.4661.939.506
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
29.06.2021
2019
26.04.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
30.03.2016
Forslag til udbytte000-499.5010000
Egenkapital953.705876.805188.560125.000603.559502.093428.214495.360
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000012.84912.849282.976
Kortfristede forpligtelser2.468.8602.533.3203.210.4272.015.7391.547.1321.565.1901.585.2521.037.313
Gældsforpligtelser2.491.7822.567.8993.245.5542.021.6451.577.6491.567.0891.585.2521.444.146
Forpligtelser2.491.7822.567.8993.245.5542.021.6451.577.6491.567.0891.585.2521.444.146
Passiver3.445.4873.444.7043.434.1142.146.6452.181.2082.069.1822.013.4661.939.506
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
29.06.2021
2019
26.04.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
30.03.2016
Afkastningsgrad 4,6 %5,1 %4,8 %1,5 %6,2 %6,3 %-2,2 %-38,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,1 %13,3 %66,0 %16,8 %16,8 %14,7 %-15,7 %-162,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.-2.385,2 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 27,7 %25,5 %5,5 %5,8 %27,7 %24,3 %21,3 %25,5 %
Likviditetsgrad 0,7 %0,6 %0,2 %0,5 %0,2 %0,4 %0,3 %52,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for MOSEKJER CONSULTING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.