Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-45.597

Primær drift

-45.597

Årets resultat

1.078'

Aktiver

3.376'

Kortfristede aktiver

3.314'

Egenkapital

3.355'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.09.2021
2019
02.11.2020
2018
18.09.2019
2017
18.09.2018
2016
21.08.2017
2015
02.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-45.597-29.817-24.5590000
Resultat af primær drift-45.597-33.917-24.55900-18.0380
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter40.69223.22710.41741.07432.814755.64922.048
Finansieringsomkostninger-22.520-10.190-17.598-27-604-457-14.165
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.072.575379.120521.255370.270497.441737.154-1.522
Resultat1.078.383383.938528.226369.060496.941738.172-2.006
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.09.2021
2019
02.11.2020
2018
18.09.2019
2017
18.09.2018
2016
21.08.2017
2015
02.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.092.8671.196.367768.322574.805214.100200.00022.168
Likvider283.349305.550570.41612.851138.72090.088343.039
Kortfristede aktiver3.313.5722.328.2912.072.6111.340.3291.076.401695.545365.207
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver62.50062.50062.500362.500362.500362.50062.500
Materielle aktiver016.39800000
Langfristede aktiver62.50078.89862.500362.500362.500362.50062.500
Aktiver3.376.0722.407.1892.135.1111.702.8291.438.9011.058.045427.707
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.09.2021
2019
02.11.2020
2018
18.09.2019
2017
18.09.2018
2016
21.08.2017
2015
02.09.2016
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital3.355.0662.389.6832.116.3441.696.1181.432.8581.039.317402.345
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser21.00617.50618.7676.7116.04318.72825.362
Gældsforpligtelser21.00617.50618.7676.7116.04318.72825.362
Forpligtelser21.00617.50618.7676.7116.04318.72825.362
Passiver3.376.0722.407.1892.135.1111.702.8291.438.9011.058.045427.707
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.09.2021
2019
02.11.2020
2018
18.09.2019
2017
18.09.2018
2016
21.08.2017
2015
02.09.2016
Afkastningsgrad -1,4 %-1,4 %-1,2 %Na.Na.-1,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,1 %16,1 %25,0 %21,8 %34,7 %71,0 %-0,5 %
Payout-ratio 10,6 %29,4 %20,9 %29,3 %21,3 %14,0 %-5.044,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -202,5 %-332,8 %-139,6 %Na.Na.-3.947,0 %Na.
Soliditestgrad 99,4 %99,3 %99,1 %99,6 %99,6 %98,2 %94,1 %
Likviditetsgrad 15.774,4 %13.300,0 %11.043,9 %19.972,1 %17.812,4 %3.713,9 %1.440,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KB-Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for KB-Holding ApS.