Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.982

Primær drift

-6.982

Årets resultat

42.737

Aktiver

2.463'

Kortfristede aktiver

2.463'

Egenkapital

2.458'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
16.06.2021
2019
16.06.2020
2018
09.07.2019
2017
02.07.2018
2016
04.07.2017
2015
01.07.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.982-6.663-9.316-12.2300000
Resultat af primær drift-6.982-6.66300-9.288-5.241-4.283-3.380
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter286.492436.150579.86737.73187.65834.4548.248288
Finansieringsomkostninger-224.717-387.946000000
Andre finansielle omkostninger00-4.751-2.475-19.174-32.3360-394
Resultat før skat54.79341.541565.80023.0261.174.196221.877243.965196.514
Resultat42.73732.411473.14923.0261.174.196221.877243.965196.514
Forslag til udbytte-100.000-60.000-100.000-22.000-80.000-105.800-103.400-90.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
16.06.2021
2019
16.06.2020
2018
09.07.2019
2017
02.07.2018
2016
04.07.2017
2015
01.07.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 84.92063.973025.90025.1977.64913963
Likvider218.3582.416.2992.610.0802.073.3121.079.337103.23587.7341.455
Kortfristede aktiver2.463.3092.480.2722.610.0802.099.2122.153.061290.290171.81317.848
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000792.500792.500792.500
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000792.500792.500792.500
Aktiver2.463.3092.480.2722.610.0802.099.2122.153.0611.082.790964.313810.348
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
16.06.2021
2019
16.06.2020
2018
09.07.2019
2017
02.07.2018
2016
04.07.2017
2015
01.07.2016
Forslag til udbytte100.00060.000100.00022.00080.000105.800103.40090.000
Egenkapital2.458.0082.475.2712.542.8612.091.7122.148.6861.080.290961.813807.848
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.3015.0017.5007.5004.3752.5002.5000
Kortfristede forpligtelser5.3015.0017.5007.5004.3752.5002.5002.500
Gældsforpligtelser5.3015.00167.2197.5004.3752.5002.5002.500
Forpligtelser5.3015.00167.2197.5004.3752.5002.5002.500
Passiver2.463.3092.480.2722.610.0802.099.2122.153.0611.082.790964.313810.348
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
16.06.2021
2019
16.06.2020
2018
09.07.2019
2017
02.07.2018
2016
04.07.2017
2015
01.07.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-0,3 %Na.Na.-0,4 %-0,5 %-0,4 %-0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,7 %1,3 %18,6 %1,1 %54,6 %20,5 %25,4 %24,3 %
Payout-ratio 234,0 %185,1 %21,1 %95,5 %6,8 %47,7 %42,4 %45,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -3,1 %-1,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,8 %99,8 %97,4 %99,6 %99,8 %99,8 %99,7 %99,7 %
Likviditetsgrad 46.468,8 %49.595,5 %34.801,1 %27.989,5 %49.212,8 %11.611,6 %6.872,5 %713,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.05.2022- 30.04.2023(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Henning Groth ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for Henning Groth ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er at eje anparter og aktier i andre selskaber.