Copied
 

Status: Normal
Saga IV USD-A K/S
31585937
Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Saga IV USD-A K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er at foretage investeringer i Private Equity-fonde
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
01.07.2008 (13 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, USD
23.02.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-19.442'

Årets resultat

-19.427'

Aktiver

107''

Kortfristede aktiver

18.535'

Egenkapital

87.213'

Afkastningsgrad

-18 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

92 %

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.10.2019 - 30.09.2020
Offentliggjort: 23.02.2021 (285 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (23.02.2021)
Årsrapport 2018 (31.01.2020)
Årsrapport 2017 (28.02.2019)
Årsrapport 2016 (25.02.2018)
Årsrapport 2015 (07.03.2017)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Saga IV GP ApS (CVR 39949938) 01.01.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Amber VI Limited 02.08.2021 15,00-19,99% 15,00 %
PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER (CVR 12173210) NORMAL 01.07.2008 5,00-9,99% 5,00 %
AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 18530899) NORMAL 01.07.2008 10,00-14,99% 10,00 %
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) NORMAL 01.07.2008 10,00-14,99% 10,00 %
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 24256146) NORMAL 01.07.2008 25,00-33,32% 25,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Saga IV GP ApS (CVR 39949938) 01.01.2019