Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

995'

Primær drift

449'

Årets resultat

351'

Aktiver

2.005'

Kortfristede aktiver

1.943'

Egenkapital

1.789'

Afkastningsgrad

22 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.08.2020
2018
04.06.2019
2017
11.03.2018
2016
11.05.2017
2015
21.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat995.142623.332605.097625.281714.829571.608725.5340
Resultat af primær drift449.216117.147108.708166.966172.70761.756339.794239.550
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter8.36911.5469.02616.10722450138
Finansieringsomkostninger0000000-1
Andre finansielle omkostninger-4.468-4.889-2.535-1.880-2.273-369-1.2020
Resultat før skat453.117123.804115.199181.193170.45661.432338.592239.687
Resultat351.35696.41489.796140.882132.57246.626260.111183.360
Forslag til udbytte0000-54.0000-103.400-101.200
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.08.2020
2018
04.06.2019
2017
11.03.2018
2016
11.05.2017
2015
21.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 287.763289.218211.269232.56133.898195.864153.440176.048
Likvider1.655.6081.249.7881.222.3651.064.7951.328.149937.1441.010.904879.890
Kortfristede aktiver1.943.3711.539.0061.433.6341.297.3561.362.0471.133.0081.164.3441.055.938
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver61.6350014.337032.57678.969125.362
Langfristede aktiver61.6350014.337032.57678.969125.362
Aktiver2.005.0061.539.0061.433.6341.311.6931.362.0471.165.5841.243.3131.181.300
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.08.2020
2018
04.06.2019
2017
11.03.2018
2016
11.05.2017
2015
21.06.2016
Forslag til udbytte000054.0000103.400101.200
Egenkapital1.789.3091.437.9531.341.5391.251.7431.164.8611.032.2891.089.063930.152
Hensatte forpligtelser847003150000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.0007.0007.0007.0007.0007.00016.5606.755
Kortfristede forpligtelser214.850101.05392.09559.635197.186133.295154.250251.148
Gældsforpligtelser214.850101.05392.09559.635197.186133.295154.250251.148
Forpligtelser214.850101.05392.09559.635197.186133.295154.250251.148
Passiver2.005.0061.539.0061.433.6341.311.6931.362.0471.165.5841.243.3131.181.300
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.08.2020
2018
04.06.2019
2017
11.03.2018
2016
11.05.2017
2015
21.06.2016
Afkastningsgrad 22,4 %7,6 %7,6 %12,7 %12,7 %5,3 %27,3 %20,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 19,6 %6,7 %6,7 %11,3 %11,4 %4,5 %23,9 %19,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.40,7 %Na.39,8 %55,2 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.23.955.000,0 %
Soliditestgrad 89,2 %93,4 %93,6 %95,4 %85,5 %88,6 %87,6 %78,7 %
Likviditetsgrad 904,5 %1.523,0 %1.556,7 %2.175,5 %690,7 %850,0 %754,8 %420,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Note 5 - Anvendt regnskabspraksis Selskabets årsrapport for 2022 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-18
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Revisorbistand Ledelsen skal oplyse, at følgende regnskabsvirksomhed har ydet assistance ved udarbejdelse af Årsrapporten: Clay Skatterevision
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for RB FILM ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Note 4 - Hovedaktivitet Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive fotovirksomhed